Forum Strategii Bankowych. Świat bankowości w obliczu strategicznych egzystencjalnych przemian

Forum Strategii Bankowych. Świat bankowości w obliczu strategicznych egzystencjalnych przemian
Źródło: CPBiI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki w Polsce muszą podjąć strategiczne wyzwania rynkowe, technologiczne i regulacyjne w świecie 4.0.

#Banki w Polsce muszą podjąć strategiczne wyzwania rynkowe, technologiczne i regulacyjne w świecie 4.0 #technologie #fintech #HoryzontyBankowości #ForumSB

Konieczna jest jednak zmiana paradygmatu związanego ze sposobem podejścia do samej strategii, która przestaje być jedynie zbiorem liczb obrazujących cele do osiągnięcia w określonej przyszłości. Współcześnie strategia banku koncentruje się na potencjale banku zdolnym do podejmowania wyzwań, które niesie ogrom zmian technologicznych, regulacyjnych i rynkowych. Zarządzanie zmianą strategiczną staje się jednocześnie procesem ciągłym, a od jego efektywności zależy zarówno konkurencyjność banku jak i jego wartość dla akcjonariuszy banku.

Czy i na ile regulacje nadzorcze pomagają bankom?

Najbliższe 3 – 4 lata pokażą, jaki jest wpływ nowych regulacji, nowych konkurentów i nowych technologii determinujących trzy obszary strategicznych wyzwań dla banków. Oczywiście skala zmian regulacyjnych, nazywanych coraz częściej tsunami regulacyjnym, może budzić obawy czy wprowadzane regulacje nadzorcze i sposoby działania instytucji nadzorczych odpowiadają współczesnym wyzwaniom rozwojowym. Czy i na ile regulacje nadzorcze pomagają bankom w świecie wyzwań gospodarki 4.0, a na ile ograniczają banki w podejmowaniu wyzwań technologicznych i osłabiają ich konkurencyjność wobec nielicencjonowanych uczestników rynku usług finansowych, a zwłaszcza fintechów.

Klientów banków, przedsiębiorstwa i klientów indywidualnych, szczególnie interesuje kwestia, czy coraz bardziej widoczna asymetria informacji i pozycji technologicznej przy rozwijającym się arbitrażu regulacyjnym jeszcze bardziej osłabi pozycję klientów i narazi klientów na coraz większe ryzyko.

Rola banków w gospodarce 4.0

W tym kontekście krytycznie ważnym problemem jest rola banków w gospodarce 4.0, a więc czy zaoferują one rozwiązania, na które oczekują przedsiębiorstwa w gospodarce 4.0. Coraz więcej banków w swoich strategiach deklaruje wsparcie transformacji przedsiębiorstw w gospodarce 4.0. Jest to strategicznie ważny problem nie tylko w wymiarze mikroekonomicznym, ale przede wszystkim w wymiarze makroekonomicznym, gdyż od synergii strategii banków i strategii przedsiębiorstw w gospodarce 4.0 zależy przyszłość Polski i jej gospodarki.

Kolejnym wyzwaniem strategicznym dla banków jest budowa i operacjonalizacja modeli biznesowych banków w wielogeneracyjnym środowisku klientowskim społeczeństwa 4.0. Konieczna będzie bowiem koegzystencja różnych modeli sprzedażowych i różnych form komunikacji z klientami od tradycyjnych w oparciu o klasyczne oddziały operacyjne, jak też różne inne platformy operacyjne szeroko wykorzystujące nowe technologie. Wszystkich nas nurtuje pytanie o to, jak będzie wyglądała komunikacja z klientami za 5 – 10 lat i jakie formy i sposoby pracy np. Contact Center 2025 można przewidywać. A może informacje coraz częściej dobiegające z banków o rozwoju robo-advisory są dla części klientów oczekiwaną innowacją a dla innych zagrożeniem i obawą będzie to świat robotów obsługujących klientów depersonalizujący relacje z bankiem.

A więc wszystkich nas nurtuje pytanie, co nas więc czeka za kilka – kilkanaście lat? Chyba można założyć, że będzie bankowość, ale niekoniecznie pozostaną banki w klasycznym tego słowa kształcie. A więc może zbliżamy się do kresu znanego nam świata bankowości. To są egzystencjalnie ważne strategiczne pytania, na które muszą odpowiedzieć banki jako podstawowe instytucje pośrednictwa finansowego w Polsce.

Jeżeli chcesz być w głównym nurcie przemian sektora finansowego i jego klientów to musisz być obecny 12 czerwca 2018 r. na Forum Strategii Bankowych 2018 >>>