Forum Strategii Bankowych: nowe regulacje, nowi konkurenci i nowe technologie

Forum Strategii Bankowych: nowe regulacje, nowi konkurenci i nowe technologie
© Centrum Prawa Bankowego i Informacji (fot. Marzena Stokłosa)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
- Mówiąc o strategiach bankowych, nieodzowne jest spojrzenie w przyszłość. Dzisiaj coraz trudniej mówi się o strategiach rozwojowych, a więcej uwagi koncentruje się wokół potrzeb bieżących - powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP, na otwarcie Forum Strategii Bankowych 2018.

Mówiąc o strategiach bankowych, nieodzowne jest spojrzenie w przyszłość #ForumStrategiiBankowych #ZBP #KrzysztofPietraszkiewicz

W wystąpieniu zwracał uwagę na dobrą sytuację banków. Ten rok jest doskonały pod względem rozwoju gospodarczego. Niepokojąca jest jednak tendencja, która towarzyszy koniunkturze, a jest to spowolnienie działalności w obszarze innowacji, braku możliwości zaliczania niektórych kosztów uzyskania przychodów i wiele innych. Obciążenia powodują ograniczenie możliwości rozwoju bankowości. Banki muszą ponosić wysokie koszty działalności w zakresie np. bezpieczeństwa. Jednak są to koszty absolutnie nieodzowne dla zapewnienia przyszłości tego sektora, którą należy bacznie obserwować w kontrapunkcie do bardzo gwałtownych zmian rynkowych. Szybki rozwój technologiczny wymusi konieczność szybkich zmian w bankowości, w tym strategii, ale powinno to być kontynuowane z zachowaniem możliwości stabilnego rozwoju banków. Na znaczenie regulacji resolution zwrócił uwagę Zdzisław Sokal – prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dla dużych banków wdrażanie planów resolution to konieczność, aby w ten sposób zapobiec ewentualnej upadłości. Stosowanie wymuszonej restrukturyzacji to kwestia decyzji w kierunku stworzenia rozwiązań, zanim pojawią się problemy (recovery).

Od regulacji dotyczących wymuszonej restrukturyzacji nie jest wolny również sektor banków spółdzielczych – powiedział Mariusz Zygierewicz – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w Związku Banków Polskich. Banki lokalne coraz trudniej radzą sobie z problemami rosnącej presji regulacyjnej i dodatkowymi obowiązkami, w tym np. resolution. Sektor banków spółdzielczych jest rozproszony i dlatego coraz gorzej radzi sobie z nakładaniem dodatkowych wydatków. Dzieje się to kosztem rozwoju. Dla branży spółdzielczej wydaje się więc nieodzowna droga rozwoju przez stosowanie połączeń lub fuzji. To bardziej skuteczna metoda radzenia sobie w sytuacjach wzmożonych obowiązków regulacyjnych i łatwiejsze ponoszenie ich skutków.

Piotr Cyburt, prezes zarządu mBanku Hipotecznego S.A., zwrócił uwagę na wpływ kosztów regulacji na działalność banków. Jego zdaniem, panuje szaleństwo regulacyjne, które wymaga zaangażowania kapitału i dużych nakładów po stronie banków. Banki muszą pozyskiwać na te cele finansowanie, a o to jest trudno. Zdarzają się przypadki pozbywania się aktywów na cele pozyskania odpowiednich zasobów finansowych. To prowadzi do ograniczenia zyskowności. Sektor będzie się rozwijał wolniej z ograniczoną możliwością pozyskania kapitału. Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer (Szkoła Główna Handlowa) zwrócił uwagę na sytuacje, kiedy regulacje nie są dopasowane do postępu w zakresie nowych technologii. Regulacje powinny bronić konsumenta, ale też zapewnić przestrzeń na innowacyjność, wykorzystanie alternatywnych źródeł rozwoju.

Wiesław Żółtkowski – wiceprezes zarządu Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia BPS – nawiązał w wypowiedzi do roli fintechów dla przyszłości usług finansowych. Stwierdził, że fintechy nie są zagrożeniem dla bankowości spółdzielczej. Natomiast banki spółdzielcze powinny wyrównywać swoje szanse rozwojowe przez wykorzystywanie swoich atutów, jak np. działanie w społeczności lokalnej. Przyszłość fintechów należy upatrywać w relacjach z bankami, które będą konsolidować swoje usługi z produktami i usługami stricte bankowymi. Zdaniem Prof. dr. hab. Włodzimierza Szpringera to klienci banków ostatecznie zdecydują o tym, czy ten mariaż z fintechami zakończy się sukcesem.

W panelu wzięli udział:
Ø Dr Piotr S. Juda, ekspert niezależny (moderator)
Ø Piotr Cyburt – prezes zarządu mBanku Hipotecznego S.A.
Ø Adam Skowroński – prezes zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
Ø Zdzisław Sokal – prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Ø Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer – Szkoła Główna Handlowa
Ø Mariusz Zygierewicz – dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w Związku Banków Polskich
Ø Wiesław Żółtkowski – wiceprezes zarządu Spółdzielni Ochrony Zrzeszenia BPS

Artur Król