Forum Strategii Bankowych 2019: Ostatnia szansa na rejestrację!

Forum Strategii Bankowych 2019: Ostatnia szansa na rejestrację!
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nurtem przewodnim konferencji Forum Strategii Bankowych 2019 jest refleksja strategiczna dotycząca nowego kształtu i form bankowości 4.0. oraz próba określenia podstawowych wyzwań strategicznych w najbliższych latach.

Ostatnia szansa na rejestrację! Forum Strategii Bankowych www.aleBank.pl/FSB #StrategieBankowe

Synergia podstawowych trendów zmian technologicznych i skumulowany efekt zmian regulacyjnych (tsunami regulacyjne) przyspieszyła zmiany w bankach i w bankowości. Na naszych oczach rodzi się nowy kształt bankowości 4.0. Wobec tego zarówno banki, jak i partnerów oraz klientów banków interesuje odpowiedź na pytanie, dokąd zmierza świat banków i bankowości?

Czy jesteśmy już teraz w okresie przełomowym zmian wynikających z synergii technologii i finansów? W konsekwencji zmian banki i firmy ubezpieczeniowe coraz szybciej przeobrażają się w firmy technologiczne z licencjami nie tylko bankowymi i ubezpieczeniowymi. Prowadzi to do nowego kształtu i form holdingów bankowo-ubezpieczeniowo-funduszowych. Jednocześnie ułatwia integrację ofert wszystkich form pośrednictwa finansowego, zwłaszcza w zakresie bancassurance. Jednocześnie pojawia się pytanie, czy zmiany te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom generacji Z, a zarazem umożliwiają racjonalną współpracę z klientami analogowymi. Może więc za kilka lat zaczniemy zapominać o tradycyjnym kształcie banków i ich placówek, a bankowość i bankowanie przeobrazi się w zintegrowany kształt usług finansowych. Determinuje to krytyczne obszary strategicznych wyzwań dla banków UE i w Polsce w najbliższych latach.

Nowe technologie, nowe regulacje, nowi konkurenci i nowi klienci określają podstawowe determinanty strategii banków w trzeciej dekadzie XXI w. Określa to wiele podstawowych problemów, do których należy m.in. próba odpowiedzi na pytanie, ku jakiemu modelowi sektora finansowego, jako państwo i instytucje tego sektora, zmierzamy? Co chcemy osiągnąć? Jakie są zamierzone kierunki zmian i monitorowane, strategiczne ryzyka kierunków zmian regulacyjnych? Czy aktualne regulacje nadzorcze i sposoby działania instytucji nadzorczych odpowiadają współczesnym wyzwaniom rozwojowym? Narasta przekonanie o konieczności uzyskania spójności regulacji nie tylko w kontekście podmiotowym, ale też przedmiotowym. Niezbędne jest więc objęcie nadzorem unijnym i krajowym podmiotów do tej pory nielicencjonowanych z uwagi na bezpieczeństwo systemowe i bezpieczeństwo klientów, a także ryzyko arbitrażu regulacyjnego.

Pochodne są kolejne kwestie, np. jak zwiększyć rolę banków w finansowaniu przedsięwzięć w zakresie gospodarki 4.0. w Polsce, a także w finansowaniu infrastruktury w Polsce? Jak państwo i banki mogą uzyskać synergiczne efekty w zakresie finansowania wielkich projektów? Jak zachęcać banki i inne instytucje finansowe do udziału w konsorcjach, zwłaszcza w zakresie project finance itp.?

W konsekwencji należy podjąć wyzwanie odpowiedzi na pytanie, jakie będą strukturalne przeobrażenia sektora finansowego, w tym sektora bankowego w Polsce. Jakie mogą być pozytywne i negatywne konsekwencje zmian. A więc dokąd zmierza sektor finansowy, w tym banki w Polsce, w świecie 4.0.?

Forum Strategii Bankowych

18 czerwca 2019 r.
Novotel Centrum Warszawa

(ul. Marszałkowska 94/98)

www.aleBank.pl/FSB

#StrategieBankowe

Źródło: Centrum Prawa Bankowego i Informacji / CPBiI