Forum Liderów Banków Spółdzielczych – Relacja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

flbs.2011.03.420x19 września, w hotelu Gromada w Warszawie, odbyło się Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Podczas obrad zaproszeni goście dyskutowali na temat: "Jak wykorzystać potencjał bankowości spółdzielczej dla lepszego finansowania polskiej gospodarki."

flbs.2011.01.420x

Podczas szeregu paneli tematycznych uczestnicy zastanawiali się m.in. nad wyzwaniami stojącymi przed bankowością spółdzielczą, analizując co udało, a co nie udało się zrobić w bankowości spółdzielczej. Omawiali również kierunki pożądanych zmian w ustawie o funkcjonowaniu banku spółdzielczych i ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

flbs.2011.02.420x

Podczas ostatniej sesji pierwszego dnia obrad bankowcy dyskutowali z politykami na temat wyzwań stojących przed bankowością spółdzielczą.

flbs.2011.04.420x

Pierwszy dzień Forum zwieńczyła kolacja, podczas której miała miejsce uroczystość wręczenia odznak XX-lecia Związku Banków Polskich. Z rąk Prezesa ZBP, Krzysztofa Pietraszkiewicza i Wiceprezesa Jerzego Bańki nagrody odebrali Krzysztof Czerwiec, Alicja Huczyńska, Józef Kapłanek, Jan Karwatowski, Danuta Kowalczyk, Krzysztof Ksyta, Ryszard Leszczyński, Cezary Maciejewski, Stanisław Matejkiewicz, Józef Myrczek, Elżbieta Nowakowska-Akkermans, Halina Strzębska, Andrzej Szwejkowski, Janina Śmigielska, Andrzej Świątek, Zbigniew Trzeciak, Lesław Wojtas i Wiesław Żółtkowski. Odznakę honorową Związku Banków Polskich odebrała Pani Urszula Gawlak.

flbs.2011.06.420x

Podczas kolacji Biuro Informacji Kredytowej, Partner Forum, ogłosiło wyniki konkursu. Nagrody zwycięzcom wręczył Mariusz Wyżycki, Wiceprezes Zarządu BIK SA.

flbs.2011.07.420x

Na zakończenie wieczoru, dla uczestników Forum i zaproszonych gości wystąpił zespół Zakopower.

flbs.2011.08.420x

Drugi dzień obrad rozpoczęła dyskusja na temat zarządzania ryzykiem. Bankowcy skupiali sie również nad uwarunkowaniami prowadzenia działalności biznesowej i rozwoju nowych produktów bankowych.

flbs.2011.05.420x

Forum Liderów Banków Spółdzielczych jest największym dorocznym spotkaniem decydentów banków spółdzielczych w Polsce. Forum poświęcone było istotnym kwestiom sektora polskiej bankowości spółdzielczej. W konferencji udział bierze ponad 350 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych.