Forum Bankowo-Samorządowe 2018. W jakiej kondycji finansowej jest sektor polskich „małych ojczyzn”?

Forum Bankowo-Samorządowe 2018. W jakiej kondycji finansowej jest sektor polskich „małych ojczyzn”?
Fot. Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowy układ sił po wyborach samorządowych, zbliżający się koniec aktualnej perspektywy unijnej i przygotowywane zmiany w przepisach warunkujących finansowanie jednostek samorządu terytorialnego - w takim otoczeniu przebiegały obrady tegorocznego Forum Bankowo-Samorządowego. Wydarzenie, tradycyjnie już przypadające na pierwszy tydzień grudnia, zorganizowane zostało przez Związek Banków Polskich.

Zadłużenie samorządów w kolejnych latach najpewniej będzie rosło, ale jego poziom nie zagrozi dyscyplinie finansów publicznych w skali krajowej #samorzady #JST #ForumBS

– Od bardzo wielu lat, praktycznie już od chwili powołania instytucji samorządowych po 1989 roku, sektor bankowy podejmował współpracę z lokalnymi władzami – przypomniał, rozpoczynając obrady prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Owocem współdziałania było nie tylko finansowanie ważnych inwestycji samorządowych, nierzadko o znaczeniu infrastrukturalnym.

Wspólne programy edukacyjne…

– Dziękujemy za realizowany wspólnie program edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży, w którym obecnie uczestniczy ponad 350 tys. dzieci – podkreślił prezes ZBP.

W tym bezprecedensowym przedsięwzięciu uczestniczy obecnie przeszło 400 jednostek samorządu terytorialnego.

– Organizujemy też przedsięwzięcia edukacyjne dla seniorów – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz.

… zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza i nie tylko

Kooperacja pomiędzy sektorem bankowym a włodarzami „małych ojczyzn” obejmować może również tak ważne dziedziny jak zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza, w tym w szczególności transformacja i dekarbonizacja branży energetycznej, czy też rozwój obszarów dotkniętych procesem migracji ludności.

– Są regiony, gdzie rodziny przeznaczają na koszty dojazdu 30-40% swych miesięcznych dochodów – powiedział prezes ZBP.

Czytaj także: Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Cyfrowa gmina to perspektywa najbliższych lat >>>

Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego

Pierwsza sesja Forum poświęcona była problematyce finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Panel moderował wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński, a w roli panelistów wystąpili Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Max Kraczkowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego, Zdzisław Kupczyk, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości, Krzysztof Żuk, wiceprezes Związku Miast Polskich i prezydent Lublina, Bartosz Gołębiowski z Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Mirosław Stańczyk, zastępca dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów.

Uczestnicy panelu przypomnieli, iż kondycja finansowa sektora polskich „małych ojczyzn” nie dostarcza szczególnych powodów do niepokoju. Po trzech kwartałach samorządy dysponują nadwyżka budżetową na poziomie 11 mld, również i poziom zadłużenia gmin i powiatów utrzymuje się na dość bezpiecznym poziomie.

– Na koniec września wynosił on 68 mld zł i był wyższy od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3,3% – przypomniał Mirosław Stańczyk.

Czytaj także: Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Skąd brać pieniądze na rozwój lokalny w nadchodzącej perspektywie?

Prognozy na kolejne lata

Zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego stanowią zarazem 26,6% ich planowanych dochodów. Jakie są prognozy na kolejne lata? Zadłużenie samorządów w kolejnych latach najpewniej będzie rosło, ale jego poziom nie zagrozi dyscyplinie finansów publicznych w skali krajowej.

W jaki sposób pozyskiwać w tych warunkach pieniądze na realizację inwestycji i działalność bieżącą, i w jakim stopniu zmiany prawne mogłyby ułatwić ten proces – o tym rozmawiano w dalszej części panelu.