Forum Bankowe 2023: wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym w okresie gorszej koniunktury – jaką rolę powinny odgrywać banki we współczesnym świecie

Forum Bankowe 2023: wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym w okresie gorszej koniunktury – jaką rolę powinny odgrywać banki we współczesnym świecie
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najbliższe miesiące będą wyjątkowo trudne dla polskiej gospodarki i w konsekwencji dla sektora bankowego. Nasz kraj, w przeciwieństwie do lat wcześniejszych, jest gorzej przygotowany na wyzwania wynikające z dekoniunktury na świecie oraz wysokiej inflacji. Wynika to z samych zmian w polskiej gospodarce, w tym spadającej skali inwestycji, innowacji, rosnącego znaczenia dużych podmiotów gospodarczych, siłą rzeczy mniej elastycznych w działaniu, ale także z poważnej groźby braku możliwości wykorzystania środków pomocowych UE na łagodzenie skutków dekoniunktury i unowocześnienie gospodarki, w tym transformacji energetycznej.

Pogarszająca się kondycja wielu kredytobiorców i utrzymujące się wysokie rynkowe stopy procentowe powodują poważne skutki dla sektora bankowego, które pojawiły się już w II. połowie 2022 roku, a kolejne miesiące nie będą łatwiejsze.

Rok 2023 to też okres wyborów parlamentarnych. Takie wydarzenie zawsze rodzi pytanie, czy patrząc na logikę walki politycznej polska gospodarka i obywatele powinni obawiać się kolejnych działań mających zmniejszać negatywne skutki dekoniunktury, które będą musiały być finansowane ze środków publicznych, a także prywatnych, przez podmioty uznane za wystarczająco bogate, aby mogły one podzielić się swoimi zasobami ze społeczeństwem w trudnym okresie?

W którym kierunku zmierzać będą prace regulacyjne w najbliższym czasie? Czy będzie dominować podejście racjonalne – czy jesteśmy narażeni na zachowania populistyczne?

Zapraszamy do udziału w Forum Bankowym 2023, gdzie zastanowimy się nad oczekiwaną rolą sektora finansowego w warunkach dekoniunktury, możliwościami funkcjonowania banków w takim okresie i szansach ich rozwoju, utrzymania nowoczesnej oferty usług dla milionów Polaków oraz przedsiębiorstw.

Tegoroczne Forum Bankowe odbędzie się 15 marca 2023 r. w Hotelu Hilton Warsaw City.

Motywem przewodnim tej edycji będą wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym w okresie gorszej koniunktury i odpowiedź na pytanie: jaką rolę powinny odgrywać banki we współczesnym świecie.

Uczestnicy wezmą udział w trzech sesjach:

Sesja I – Wpływ aktualnej koniunktury gospodarczej na wyniki banków – analiza sytuacji oraz pożądane działania regulacyjne na rzecz łagodzenia dekoniunktury. Zagrożenia dla sektora bankowego i możliwości udziału banków w łagodzeniu przebiegu cyklu koniunkturalnego;

Sesja II – Aktualne wyzwania regulacyjne dla banków, w szczególności w kontekście wdrażania reformy wskaźników referencyjnych. Potrzeba stabilności warunków prowadzenia działalności bankowej i pewności kontraktowania;

Sesja III – Czy polski sektor finansowy będzie nadal w stanie oferować coraz bardziej nowoczesne usługi, skutecznie konkurencyjne wobec oferty podmiotów niebankowych?

Zapraszamy do rejestracji na stronie www.BANK.pl/ForumBankowe

Źródło: BANK.pl