Forum Bankowe 2018. Rewolucja technologiczna zmienia modele biznesowe banków

Forum Bankowe 2018. Rewolucja technologiczna zmienia modele biznesowe banków
W dyskusji panelowej prowadzonej przez Włodzimierza Kicińskiego głos zabierali: Joao Bras Jorge, Cezary Stypułkowski, Feliks Szyszkowiak, Piotr Alicki, Dominik Januszewski, Marek Roter, Adrian Kurowski oraz prof. dr hab. Stanisław Łobejko. Fot. M. Stokłosa/ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sesję drugą tegorocznego Forum Bankowego poświęcono rewolucji technologicznej jako katalizatorowi zmian modelu biznesowego banku i kształtowania relacji banków z klientami.

W tematykę wprowadził Marek Roter, prezes zarządu firmy DXC Technology. Podzielił się ze słuchaczami przemyśleniami o bankowości cyfrowej w erze post-aplikacyjnej. Rozwija się handel kontekstowy, w którym przed podjęciem decyzji klient korzysta z danych zebranych np. z usług lokalizacyjnych i czatów. Powstają też nowe narzędzia, jak choćby cyfrowi doradcy (smart agent). Coraz bardziej komplikują się kontakty z klientem, zmienia się też wiele modeli biznesowych.

Dyskusję panelową poprowadził Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, uczestniczyli w niej zaś: Joao Bras Jorge, prezes zarządu Banku Millennium S.A.; Cezary Stypułkowski, prezes zarządu mBanku S.A.; Feliks Szyszkowiak, wiceprezes zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.; Piotr Alicki, prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.; Dominik Januszewski, partner w firmie doradczej EY, Lider Grupy Rynków Finansowych w EY; Marek Roter, prezes zarządu DXC Technology; Adrian Kurowski, dyrektor w Visa Polska oraz prof. dr hab. Stanisław Łobejko ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Cezary Stypułkowski stwierdził, że kluczowe jest skuteczne kontaktowanie się banku z klientem, a do tego potrzeba więcej przestrzeni dla tych instytucji w internecie, tymczasem ogranicza ją regulator. Jego zdaniem zmniejsza to możliwości banku.

„Innowacje trzeba robić lokalnie”

Innowacje trzeba robić lokalnie – zauważył Joao Bras Jorge. Przy dużych obciążeniach finansowych i zmieniających się warunkach prawnych trudno inwestować w innowacje w długim horyzoncie czasowym. Ograniczenia prawne, jego zdaniem, zdecydowanie utrudniają inwestowanie w nowe technologie.

Czytaj także: Forum Bankowe 2018. Cybersafe to wspólna sprawa >>>

Feliks Szyszkowiak przypomniał, że klient jego instytucji już dziś, wykorzystując technologię face recognition, bez problemów może założyć konto. Innowacje to nie tylko technologie. Z zainteresowaniem klientów spotkało się konto, w którym można samemu dobrać sobie ustawienia.

Piotr Alicki wspomniał o dającym się zauważyć pewnym przesyceniu innowacjami, choć przecież jest jeszcze wiele obszarów do zagospodarowania przez banki. Przypomniał o takich krajowych nowościach w bankowości, jak choćby płatności w systemie BLIK.

Według Dominika Januszewskiego, systemy IT w bankach są w Polsce nowsze niż w wielu innych krajach rozwiniętych. Szukają one pomysłów na innowacje zarówno wewnątrz organizacji, jak i w źródłach zewnętrznych – np. kupując firmy, które rozwijają ciekawe pomysły. Zauważył też, że banki muszą jeszcze stworzyć systemy zarządzania innowacjami. Visa, zdaniem Adriana Kurowskiego, chce dostarczać system realizacji płatności w najbardziej konkurencyjnym modelu. Zwrócił on uwagę na duże inwestycje firmy w nowe technologie.

Czytaj także: Forum Bankowe 2018. Regulacyjne tsunami wyhamuje?

Prof. Stanisław Łobejko podkreślił z kolei, że sektor finansowo-bankowy jest efektem rozwoju gospodarczego. Swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza zmianom w gospodarce. Obecnie jesteśmy na początku czwartej rewolucji przemysłowej – stwierdził. Pojawiają się nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy i przemysłowy internet rzeczy. Dlatego warto się zastanowić, czy sektor bankowy nie powinien być do tych zmian przygotowany. Zdaniem przedstawiciela SGH, banki powinny korzystać obecnie raczej z zewnętrznych źródeł innowacji.

Wręczenie Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego

Kolejnym punktem programu Konferencji było wręczenie Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego. Przyznano dwa wyróżnienia. Otrzymali je: Marcin Kotarba i Andrzej Kawiński. Laureatem szóstej edycji nagrody został Robert Trętowski, wiceprezes zarządu KIR S.A.

Wręczenie Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego - od lewej: Andrzej Kawiński, Marcin Kotarba, Robert Trentowski, Mieczysław Groszek oraz Krzysztof Pietraszkiewicz.

Wręczenie Nagrody im. prof. Remigiusza Kaszubskiego – od lewej: Andrzej Kawiński, Marcin Kotarba, Robert Trętowski, Mieczysław Groszek oraz Krzysztof Pietraszkiewicz.  Fot. M. Stokłosa/ZBP

Bezpieczeństwo obrotu elektronicznego

W kolejnej sesji, zamykającej tegoroczne Forum Bankowe, dyskutowano o bezpieczeństwie obrotu elektronicznego. O tym, jak sprostać wymogom bezpieczeństwa świadczenia usług finansowych w warunkach rosnącej digitalizacji gospodarki, wymaganego zwiększenia otwartości banków w dostępie do baz danych przy jednoczesnym zachowaniu prawa do prywatności.