Forum Bankowe 2014 – Relacja

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fb.2014.01.400x133Forum Bankowe 2014 - jedna z najważniejszych dorocznych konferencji środowiska bankowego, odbyło się 12 marca br. w Warszawie. Tradycyjnie już przygotował ją Związek Banków Polskich.

foto.01

Fot. Marzena Stokłosa

Forum Bankowe 2014:

Do stołecznego Hotelu Sheraton, gdzie Forum się odbywało, przybyło – jak corocznie – wielu uczestników konferencji i gości. Byli wśród nich przedstawiciele władz państwowych, kierownictw banków i instytucji finansowych, reprezentanci środowisk naukowych i świata mediów. Wszystkich serdecznie powitał i obrady otworzył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich. Następnie poprosił o zabranie głosu ministra finansów, dr. Mateusza Szczurka. Podkreślił, że mimo trudnej sytuacji za naszą wschodnią granicą dostęp Polski do finansowania nie pogorszył się. Dodał też, że po dwóch pierwszych miesiącach roku wyniki budżetu po stronie dochodowej są rzeczywiście dobre. Minister finansów dodał, że spodziewa się istotnego ograniczania deficytu sektora finansów publicznych już od tego roku, tak aby w 2015 r. spadł poniżej 3 proc. PKB.

140312.pietraszkiewicz.krzysztof.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

140312.szczurek.mateusz.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

Sesja pierwsza

Pierwszą z trzech sesji tematycznych poświęcono roli banków w społecznej gospodarce rynkowej. W założeniach organizatorów miano mówić o – pożądanych zmianach instytucjonalnych i regulacyjnych pozwalających na coraz lepsze pełnienie przez banki swojej funkcji w gospodarce. Wystąpienie wprowadzające wygłosił prof. dr hab. Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego. Zaznaczył, że polski system bankowy jest zdrowy i to może być dla bankowców powodem do dumy. Jednocześnie skrytykował ich za zdarzające się jeszcze zachowania nieetyczne. Zdaniem prezesa banku centralnego powtarzające się tego typu sytuacje mogą doprowadzić do tego, że sektor bankowy straci dotychczasową dobrą opinię w społeczeństwie. – Banki mogą być wielkim dobrem narodowym i myślę, że w dalszym ciągu w Polsce jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji. Nie znaczy to jednak, że to dobro narodowe nie jest zagrożone przede wszystkim przez pewnego rodzaju zachowania, które wychodzą z was samych. Chciałbym abyście byli dla gospodarki dobrym sługą, a nie złym panem – podkreślił prof. Marek Belka. Przedstawiciel EY, jednego z partnerów konferencji, Iwona Kozera – Partner, Szef Grupy Rynków Finansowych – mówiła o wyzwaniach na najbliższe lata dla banków po zawirowaniach na rynkach finansowych i załamaniu ekonomicznym w strefie euro. W panelu, moderatorem którego był red. Piotr Chęciński z TVP Info, uczestniczyli: Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego; Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego S.A.; Mateusz Morawiecki, prezes zarządu Banku Zachodniego WBK S.A., a także prof. dr hab. Stanisław Flejterski, kierownik Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Do dyskusji włączyła się również, na zaproszenie moderatora, Iwona Kozera. Sesję zakończyło kolejne wystąpienie partnera konferencji, tym razem poświęcone nowoczesnemu raportowaniu w bankowości. O tym, jak współczesne technologie informatyczne ułatwiają zarządzanie ryzykiem i optymalizację kosztów, a jednocześnie umożliwiają szybką reakcję na potrzeby klientów mówili Dariusz Zawistowski, członek zarządu MIS S.A. oraz Piotr Kowal, Solution Architect QlikTech.

140312.belka.marek.01.600x400

Fot. Marzena Stokłosa

 foto.08

Fot. Marzena Stokłosa

Sesja druga

Efektywny model ochrony konsumenta usług bankowych – taki był temat przewodni sesji drugiej. Wprowadził weń Sławomir Sikora, prezes zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. Mówił m.in. tak o regulacjach ustanawianych przez nadzór, jak i oddolnych inicjatywach podejmowanych przez banki i bankowców. Red. Maciej Samcik z „Gazety Wyborczej”, moderator panelu, do dyskusji zaprosił: mec. Jerzego Bańkę, wiceprezesa Związku Banków Polskich; Tomasza Bogusa, prezesa zarządu Banku Pocztowego S.A.; dr. Piotra Judę, prezesa zarządu Toyota Banku Polska S.A.; dr. Mariusza Cholewę, prezesa zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.; Dorotę Grudzień-Barbachowską – dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz dr. Marka Janczyka, Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu, przewodniczącego Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. „Rynek usług assistance widziany oczami klientów – podsumowanie badania 2014” – tak brzmiał temat kończącego sesję drugą wystąpienia przedstawiciela partnera Forum, Tomasza Frączka, prezesa zarządu Mondial Assistance.

foto.09

Fot. Marzena Stokłosa

foto.10

Sesja trzecia

O działaniach banków w erze cyfrowej – konsekwencjach organizacyjnych, ekonomicznych, reputacyjnych dla banków, wynikających z rozwoju innowacji technologicznych w obszarze bankowości detalicznej – mówiono podczas sesji trzeciej. Zainaugurował ją Piotr Frankowski, Senior Manager, Grupa Rynków Finansowych, EY. Mówił m.in. o nowych kanałach kontaktów z klientem, rozwoju technologicznym niejako wymuszającym zmiany w funkcjonowaniu banków. A także o wzrastającej konkurencji między bankami a podmiotami, które dotychczas nie zajmowały się świadczeniem usług finansowych, ale mają wystarczająco duże zasoby i technologie, by znaleźć sobie miejsce na rynku zajmowanym dotychczas wyłącznie przez banki. Przypomniał, że w erze cyfrowej jedną z najważniejszych kwestii jest bezpieczeństwo instytucji, ich zasobów finansowych i informacyjnych oraz zagwarantowanie tegoż klientom.

foto.14

Fot. Marzena Stokłosa

Moderatorem panelu był red. Maciej Głogowski z radia TOK FM. W dyskusji głos zabierali: dr Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku Banków Polskich; Andrzej Sieradz, wiceprezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; Michał Szymański, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.; Adam Malicki, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności Sp. z o.o.; Marcin Prell, członek zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.; dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Danych Osobowych; Wojciech Pantkowski, dyrektor Departamentu Klienta Detalicznego Banku Pekao S.A. oraz Michał Panowicz, dyrektor Marketingu i Rozwoju Biznesu Detalicznego mBanku S.A.

Wystąpienia gości specjalnych

Po zakończeniu sesji trzeciej prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz powitał gości specjalnych – Iwonę Wendel, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

foto.15

Fot. Marzena Stokłosa

Iwona Wendel wymieniła priorytety ministerstwa dotyczące rozwoju infrastruktury w tej i kolejnej perspektywie finansowej – tak na poziomie krajowym, makroregionalnym, jak i regionalnym. Andrzej Jakubiak powiedział m.in., że polski sektor bankowy ma się naprawdę dobrze. Jest bezpieczny, dobrze zdywersyfikowany, jeśli chodzi o udział największych banków w jego aktywach, jest także nowoczesny – pod tym względem zajmuje czołowe miejsce w Europie. Na zakończenie zaapelował, żeby wspólnie bankowcy, regulatorzy i nadzorcy poprawili jeszcze to, co poprawić należy – także w dziedzinie legislacji – aby zagwarantować mocną pozycję polskiego sektora bankowego w przyszłości.

foto.16

Fot. Marzena Stokłosa

Nagrody im. prof. dr. hab. Remigiusza Kaszubskiego

Przed ogłoszeniem nominowanych do tegorocznej nagrody prezes Krzysztof Pietraszkiewicz przypomniał, że w tym roku minęła druga rocznica śmierci prof. Remigiusza Kaszubskiego. Związek Banków Polskich, chcąc uhonorować jego dokonania w wielu obszarach związanych z rozwojem sektora bankowego, ustanowił specjalną nagrodę Jego imienia. Prezes ZBP zaprosił na scenę Kazimierza Małeckiego, prezesa zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., tegorocznego mecenasa nagrody.

foto.17

Fot. Marzena Stokłosa

Nominowanymi w II edycji Nagrody im. prof. dr. hab. Remigiusza Kaszubskiego, za działania na rzecz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bankowości elektronicznej oraz prawa nowych technologii, zostali:

 • Wojciech Bolanowski, dyrektor Pionu Bankowości Elektronicznej, PKO Banku Polskiego S.A., za projekt płatności mobilnych IKO;
 • Dariusz Dylski, dyrektor ds. Administracji Bezpieczeństwem Systemów Informatycznych w Banku Handlowym w Warszawie S.A., za koordynowanie w ramach działającego w ZBP Forum Technologii Bankowych tworzenia „Księgi Dobrych Praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania”;
 • Aleksander Gawroński, dyrektor ds. bankowości elektronicznej mBanku S.A., za rozwiązania bankowości elektronicznej dedykowane dla klientów korporacyjnych;
 • Maciej Gawroński, Partner w Kancelarii Bird & Bird, za aktywny udział w pracach Forum Technologii Bankowych;
 • Ryszard Jurkowski, dyrektor Biura Zarządzania Fraudami Banku Pekao S.A., za zwiększanie bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej;
 • Krzysztof Kulawik z ING Banku Śląskiego S.A., za wdrożenie nowoczesnych urządzeń gotówkowych: wrzutnia elektroniczna i opłatomat;
 • Janusz Kurczych, naczelnik Wydziału Informatyki Banku Spółdzielczego w Kielcach, za propagowanie i innowacyjne wykorzystanie technologii biometrycznych w procesie autoryzacji transakcji w bankomatach i wpłatomatach i uruchomienie z sukcesem największej w województwie świętokrzyskim sieci bankomatów/wpłatomatów biometrycznych;
 • Sławosz Sawicki, dyrektor sieci oddziałów Smart Banku Handlowego w Warszawie S.A.; za prowadzenie projektu budowy sieci placówek przyszłości Smart;
 • Andrzej Sieradz, wiceprezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.; za aktywne wspieranie działalności Forum Technologii Bankowych;
 • Adam Tochmański, dyrektor Departamentu ds. Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego; za propagowanie rozwoju i upowszechnianie obrotu bezgotówkowego w Polsce oraz za uruchomienie w 2013 r. systemu SORBNET2;
 • Lesław Wojtas, prezes zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, za osiągnięcia w sferze rozwoju bankowości spółdzielczej;
 • dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki z Politechniki Warszawskiej, za aktywny udział w pracach Forum Technologii Bankowych.

 

Za wspólny projekt nominowali zostali: 

 • Agnieszka Lidke-Orzechowska oraz Dariusz Olesiński z ING Banku Śląskiego S.A., za koordynację prac w zakresie wdrożenia czytników zbliżeniowych w urządzeniach gotówkowych ING Banku Śląskiego S.A.;
 • Dariusz Olesiński oraz Konrad Szporek z ING Banku Śląskiego S.A., za koordynację prac w zakresie wdrożenia recyklingu gotówki w urządzeniach ING Banku Śląskiego S.A.;
 • Adam Ościłowski i Kamil Wójcik z Banku Ochrony Środowiska S.A., za uruchomienie i rozwój nowej wersji portalu eko-Polska.pl.

Nagrodę Główną im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego za rok 2013 – okolicznościowy dyplom oraz 10 tys. zł netto – otrzymał Adam Tochmański. Kapituła oprócz nagrody głównej przyznała dwa wyróżnienia – Januszowi Zawile-Niedźwieckiemu i Andrzejowi Sieradzowi.

foto.18

Fot. Marzena Stokłosa

Na zakończenie uroczystości prezes Krzysztof Pietraszkiewicz dokonał krótkiego podsumowania tegorocznego Forum Bankowego.

ala