Fortinet ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał i za cały 2022 rok

Fortinet ogłosił wyniki finansowe za czwarty kwartał i za cały 2022 rok
Źródło: Fortinet
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fortinet, globalny lider w dziedzinie rozwiązań ochronnych, który wspiera konwergencję sieci i bezpieczeństwa, przedstawił wyniki finansowe za czwarty kwartał i za cały 2022 rok, poinformowała Firma.

Czwarty kwartał 2022 roku:

 • Całkowite przychody: 1,28 mld USD, wzrost o 33% (rok do roku)
 • Przychody ze sprzedaży produktów: 540,1 mln USD, wzrost o 43% (rok do roku)
 • Przychody z tytułu usług: 742,9 mln USD, wzrost o 27% (rok do roku)
 • Kwota zafakturowanych zamówień: 1,72 mld USD, wzrost o 32% (rok do roku)
 • Dochód operacyjny GAAP: 357,8 mln USD, wzrost o 66% (rok do roku)
 • Dochód operacyjny inny niż GAAP: 417,6 mln USD, wzrost o 52% (rok do roku)
 • Marża operacyjna GAAP: 27,9%
 • Marża operacyjna inna niż GAAP: 32,5%
  • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad GAAP: 0,40 USD
  • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 0,44 USD
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 528,1 mln USD
  • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 497,2 mln USD

Zestawienie wyników rocznych 2022

Cały 2022 rok:

 • Całkowite przychody: 4,42 mld USD, wzrost o 32% (rok do roku)
 • Przychody ze sprzedaży produktów: 1,78 mld USD, wzrost o 42% (rok do roku)
 • Przychody z tytułu usług: 2,64 mld USD, wzrost o 26% (rok do roku)
 • Kwota zafakturowanych zamówień: 5,59 mld USD, wzrost o 34% (rok do roku)
  • Przychody przyszłych okresów: 4,64 mld USD, wzrost o 34% (rok do roku)
 • Dochód operacyjny GAAP: 969,6 mln USD, wzrost o 49% (rok do roku)
 • Dochód operacyjny inny niż GAAP: 1,21 mld USD, wzrost o 38% (rok do roku)
 • Marża operacyjna GAAP: 21,9%.
 • Marża operacyjna inna niż GAAP: 27,3%
  • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad GAAP: 1,06 USD, wzrost o 45% (rok do roku)
  • Rozwodniony zysk netto na akcję liczony według zasad innych niż GAAP: 1,19 USD, wzrost o 49% (rok do roku)
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 1,73 mld USD
  • Przepływy wolnych środków pieniężnych: 1,45 mld USD
  • Środki pieniężne zapłacone z tytułu odkupienia akcji: 1,99 mld USD

Fortinet spodziewa się kontynuować wzrost

– Całkowity przychód rok do roku wzrósł o 32% do 4,42 mld USD w 2022 r. oraz wygenerowaliśmy dochód netto GAAP w wysokości 857,3 mln USD. Jest to 14. rok z rzędu, w którym osiągnęliśmy zysk GAAP, nieprzerwanie od naszego wejścia na giełdę w 2009 roku.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,73 mld USD, zaś wolne przepływy pieniężne były rekordowe dla Fortinetu i wyniosły 1,45 mld USD – powiedział Ken Xie, założyciel, prezes i dyrektor generalny Fortinet.

– Na nasz wzrost udziału w rynku wpłynęło zintegrowane i jednolite podejście Fortinet do cyberbezpieczeństwa w połączeniu z technologią FortiASIC, która obniża koszty zarządzania i całkowity koszt użytkowania naszych rozwiązań w firmach.

Biorąc pod uwagę naszą przewagę kosztową, konwergencję zabezpieczeń i sieci oraz konsolidację produktów i dostawców, spodziewamy się kontynuować naszą solidną trajektorię wzrostu – podsumował Ken Xie.

Źródło: Fortinet