FLBS 2021: Bankowość spółdzielcza w Polsce w nowej rzeczywistości po epidemii koronawirusa – wnioski dla sektora na najbliższe lata

FLBS 2021: Bankowość spółdzielcza w Polsce w nowej rzeczywistości po epidemii koronawirusa – wnioski dla sektora na najbliższe lata
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wygląda aktualna sytuacja sektora lokalnych instytucji finansowych, rok po wybuchu pandemii koronawirusa? Na to i szereg innych pytań, dotyczących bieżących i perspektywicznych wyzwań związanych z prowadzeniem biznesu przez banki spółdzielcze postaramy się odpowiedzieć podczas tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

To jedna z najważniejszych konferencji organizowanych przez Związek Banków Polskich, we współpracy z Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych, a także Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA i SGB – Bankiem SA, wpisana na stałe do kalendarza spotkań środowiska bankowości spółdzielczej, poświęcona omówieniu wyzwań stojących przed tym sektorem w gronie przedstawicieli banków, polityków, regulatorów i nadzorców.

Konferencja ta, wzorem roku ubiegłego, odbędzie się w trybie online w formie dwóch webinariów.

Harmonogram:

Webinarium #1: 9 września 2021 r.

Sesja I: Dostępność kredytu bankowego w bankach spółdzielczych dla klientów w świetle uwarunkowań regulacyjnych, obniżki oficjalnych stóp procentowych, pogorszenia kondycji części klientów bankowych. Przygotowania do zmiany zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Czy szybki wzrost portfela kredytów hipotecznych banków spółdzielczych jest szansą czy zagrożeniem dla banków?

Sesja II: Możliwości zwiększenia dochodów pozaodsetkowych, wspólne działania zrzeszeniowe i indywidualne inicjatywy. Czy i jak zmieniać model biznesowy?

Sesja III: Restrukturyzacja kredytobiorców, dochodzenie roszczeń z kredytów.

Webinarium #2: 23 września 2021 r.

Sesja IV: Nowy Polski Ład – co wynika z niego dla bankowości spółdzielczej? Zielona gospodarka.

Sesja V: Banki spółdzielcze w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Sesja VI: Czy sektor bankowości spółdzielczej sprosta nowym oczekiwaniom technologicznym klientów po wybuchu pandemii koronawirusa? Rozwój technologiczny warunkiem przetrwania lokalnych instytucji finansowych w dobie przyspieszonej elektronizacji gospodarki. Jaki postęp nastąpił w zakresie ujednolicania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych?

Sesja VII: Wspólne działania w sektorze. Uwspólnianie usług back-office’owych.

Więcej podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2021

 9 i 23 września 2021 r.

Zapraszamy!

www.aleBank.pl/FLBS