Finał VI edycji Konkursu Etyka w Finansach

Finał VI edycji Konkursu Etyka w Finansach
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Już po raz szósty Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich zorganizowała Konkurs Etyka w finansach. Konkurs jest organizowany od 2012 r. we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Genewie, które jest organizatorem międzynarodowej edycji Konkursu Ethics & Trust in Finance Prize.

Polska edycja jest jedyną narodową edycją, która odbywa się co roku i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W tym roku na polską edycję nadesłano 31 esejów, przez sześć edycji Konkursu Jury przeczytało łącznie 195 prac konkursowych. Nagrodzone prace w polskiej edycji są przekazywane do edycji międzynarodowej.

W tym roku Jury zdecydowało się przyznać 3 nagrody i 2 wyróżnienia. Wśród laureatów znaleźli się zarówno pracownicy naukowi, studenci jak i praktycy – pracownicy instytucji finansowych. Nagrodzone prace poruszały pojawiające się współcześnie wyzwania etyczne jak np. robotyzacja procesów w sektorze czy też wyzwania wynikające z regulacji i rozwiązań prawnych po kryzysie finansowym. Laureaci pochylali się także nad kwestią tego jak wzmacniać postawy etyczne wśród pracowników.

W tym roku Jury przyznało trzy nagrody i dwa wyróżnienia.

  1. miejsce w tym roku przypadło pani Monice Swaczyna za pracę pod tytułem „Conduct Capital Buffer jako narzędzie do promowania zachowań etycznych w sektorze bankowym”
  2. miejsce ex aequo zajęli:  Stanisław Stefaniak za pracę pod tytułem „Rozdział własności i odpowiedzialności? Etyka społecznego aktywizmu inwestorskiego”  oraz Aleksander Kowalski za pracę pod tytułem „Etyczne aspekty przymusowej restrukturyzacji banków”

Wyróżnienia otrzymali:

Mateusz Kucz za pracę pod tytułem „Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym?” oraz Kamil Pruchnik za pracę pod tytułem „Zrobotyzowana automatyzacja procesów w bankowości – szanse i zagrożenia etyczne”.

Gala rozdania nagród odbyła się tradycyjnie podczas dorocznej gali Horyzontów Bankowości w dniu 12.06.2018 r. Galę rozdania nagród w Konkursie poprzedziło spotkanie Jurorów z laureatami Konkursu. Debata z autorami jest szansą na szersze zaprezentowanie przez nich ich pomysłów na zastosowanie i wzmocnienie roli etyki w sektorze finansowym. To także okazja do wymiany poglądów na temat wyzwań jakie stwarza współczesny świat przed pracownikami sektora bankowego, inwestorami i zarządzającymi.

Nagrodzone prace są dostępne na stronie Związku Banków Polskich.

Co roku sponsorami nagród w Konkursie są banki zrzeszone w ZBP, w tym roku są to: