FED, główna stopa w USA bez zmian

FED, główna stopa w USA bez zmian
Fot. stock.adobe.com/TFuntap
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fed utrzymał główną stopę procentową w USA przedziale 0-0,25 proc. – podano w komunikacie po posiedzeniu.

Fed ogłosił przyspieszenie redukcji skupu aktywów do 30 mld USD miesięcznie od stycznia.

Członkowie FOMC prognozują trzy podwyżki stóp proc. o 25 pb w 2022 r. i kolejne trzy w 2023 r. – wynika z wykresu dot-plot.

Decyzja o stopach procentowych była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie.

W komunikacie podkreślono, że Fed dąży do „osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji w USA na poziomie 2 proc. w dłuższej perspektywie”.

Czytaj także: Szef FED o inflacji w USA

FED ogranicza tempo skupu aktywów

„Aby osiągnąć wyznaczone cele, Komitet postanowił utrzymać docelowy zakres stopy funduszy federalnych na poziomie od 0,0 do 0,25 procent. W sytuacji, gdy inflacja od jakiegoś czasu przekracza 2 proc., Komitet uważa, że celowe będzie utrzymanie tego przedziału docelowego do czasu, aż warunki na rynku pracy osiągną poziomy zgodne z ocenami Komitetu dotyczącymi maksymalnego zatrudnienia” – napisano w oświadczeniu.

„Oceniając właściwe stanowisko w polityce pieniężnej, Komitet będzie nadal monitorował oddziaływanie napływających informacji na perspektywy gospodarcze. (…) Ocena Komitetu będzie uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym odczyty dotyczące zdrowia publicznego, warunków na rynku pracy, presji inflacyjnej i oczekiwań inflacyjnych oraz wydarzeń finansowych i międzynarodowych” – dodano.

W komunikacie napisano, że ograniczenie tempa skupu aktywów w USA przez Fed przyspieszy do 30 mld USD miesięcznie.

„W świetle rozwoju presji inflacyjnej i dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy, Komitet zdecydował o zmniejszeniu miesięcznego tempa zakupów aktywów netto o 20 mld USD w przypadku papierów skarbowych i 10 mld USD w przypadku papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką agencyjną. Od stycznia Komitet zwiększy swoje zasoby skarbowych papierów wartościowych o co najmniej 40 mld USD miesięcznie, a agencyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką o co najmniej 20 mld USD miesięcznie” – napisano.

Powrót gospodarki na ścieżkę wzrostu w czasie pandemii jednym z powodów inflacji

W komunikacie napisano, że redukcja skupu aktywów będzie prowadzona w sposób elastyczny.

„Komitet ocenia, że podobne redukcje tempa zakupów aktywów netto będą prawdopodobnie właściwe każdego miesiąca, ale jest gotów dostosować tempo zakupów, jeśli uzasadnią to zmiany perspektyw gospodarczych. Bieżące zakupy i posiadane papiery wartościowe przez Rezerwę Federalną będą nadal sprzyjać sprawnemu funkcjonowaniu rynku i zapewniać akomodacyjne warunki finansowe, wspierając w ten sposób przepływ kredytów do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw” – napisano w komunikacie.

W komunikacie stwierdzono, że inflacja wzrosła ze względu na nierównowagę podaży i popytu.

„Sektory najbardziej dotknięte pandemią COVID-19 poprawiły wyniki w ostatnich miesiącach, ale nadal są dotknięte oddziaływaniem pandemii. W ostatnich miesiącach wzrost liczby miejsc pracy był solidny, a stopa bezrobocia znacznie spadła. Nierównowaga podaży i popytu związana z pandemią i ponownym otwarciem gospodarki nadal przyczyniały się do podwyższonego poziomu inflacji” – wskazano w komunikacie.

„Ścieżka rozwoju gospodarki nadal w znacznym stopniu zależy od dalszego przebiegu pandemii koronawirusa. Oczekuje się, że postęp w zakresie szczepień i złagodzenie ograniczeń podaży przyczynią się do dalszego wzrostu aktywności gospodarczej i zatrudnienia, a także obniżenia inflacji. Utrzymują się zagrożenia dla perspektyw gospodarczych, wliczając nowe warianty koronawirusa” – dodano.

Trzy podwyżki stóp w 2022 roku

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot-plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych według członków Rezerwy.

W grudniu 12 na 18 członków FOMC przewiduje w USA trzy podwyżki stóp proc. lub więcej w 2022 r. Fed prognozuje trzy podwyżki stóp w 2023 r. i dwie kolejne do końca 2024 r.

W poprzedniej projekcji spodziewano się możliwości rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp proc. We wrześniu 9 na 18 członków FOMC było za podwyżką stóp proc. w USA w 2022 r. Fed prognozował cztery podwyżki stóp do końca 2023 r. i siedem podwyżek do końca 2024 r.

Mediana prognoz dotyczących oczekiwań odnośnie stóp procentowych w długim terminie, czyli tzw. neutralnej stopy procentowej, wyniosła w grudniu 2,5 proc.

Poniżej zestawienie obecnych projekcji makro FOMC.

 2021202220232024Długi termin
Wzrost PKB (w proc.)5,542,221,8
Poprzednia projekcja z IX5,93,82,521,8
      
Stopa bezrobocia (w proc.)4,33,53,53,54
Poprzednia projekcja z IX4,83,83,53,54
      
Deflator PCE (w proc.)5,32,62,32,12
Poprzednia projekcja z IX4,22,22,22,1 
      
Bazowy deflator PCE (w proc.)4,42,72,32,1 
Poprzednia projekcja z IX3,72,32,22,1 

*Deflator PCE to preferowana przez Fed miara inflacji.

Uzasadnienie decyzji rozpoczął przedstawiać na konferencji o godz. 20.30 prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Fed po raz ostatni obniżył stopy procentowe w USA na posiedzeniu 15 marca 2020 r., gdy zdecydowano o obniżeniu stopy funduszy federalnych do 0-0,25 proc. Fed ustanowił wtedy również program skupu aktywów o wartości 700 mld USD, z czego 500 mld USD wydane zostanie na obligacje rządowe, a 200 mld USD na papiery dłużne zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Kolejne posiedzenie Rezerwy zaplanowano na 25-26 stycznia.

Kurs dolara umacnia się wobec koszyka walut po decyzji Fed do 0,18 proc. do 96,73 pkt., a rentowność 10-letnich Treasuries rośnie o 2 pb do 1,66 proc. (PAP Biznes)

Źródło: PAP BIZNES