Faktoring: Raiffeisen Polbank po raz szósty obronił koszulkę lidera

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

raiffeisen.polbank.02.400x109Ponad pół miliona faktur o wartości 14,98 mld złotych sfinansował w ubiegłym roku  Raiffeisen Polbank. Dało to bankowi 12 procentowy udział w wartym 125 miliardów złotych rynku i - po raz szósty z kolei - pewne pierwsze miejsce pośród polskich faktorów.

Raiffeisen Polbank okazał się też bezapelacyjnym liderem pod względem liczby obsługiwanych podmiotów: co czwarte przedsiębiorstwo korzystające z usług faktoringowych było klientem tego banku. Co więcej, w roku 2013 faktor pozyskał 400 nowych klientów – w większości firm zaliczanych do sektora MSP. To kolejna nowość na rynku – dotychczas głównymi beneficjentami usług faktoringowych były duże korporacje.

Być może to właśnie rosnący udział małych firm sprawił, że obroty Raiffeisen Polbanku w dziedzinie faktoringu były niższe o 7% aniżeli rok wcześniej. Wierzytelności sektora MSP opiewają na znacznie niższe kwoty aniżeli faktury wystawiane przez dużych graczy. Inna przyczyną spadku wartości sfinansowanych faktur mogła być recesja, szczególnie silnie odczuwana w pierwszej połowie 2013 roku:

„Wyraźne spowolnienie w gospodarce, zwłaszcza w pierwszym półroczu, odbiło się na liczbie faktur przekazanych do sfinansowania szczególnie przez duże przedsiębiorstwa. Ostatnie miesiące roku przyniosły jednak poprawę w tym zakresie” – tak podsumował sytuację Paweł Kacprzak, Dyrektor do spraw Faktoringu Raiffeisen Polbank.

Gwarancja terminowych przychodów to nie jedyna oferta lidera rynku faktoringu. Od niedawna coraz większym zainteresowaniem cieszy się tzw. faktoring odwrócony. Korzystanie z tej usługi pozwala firmie na płynne regulowanie własnych zobowiązań wobec kontrahentów. Faktoring odwrócony jest zatem skutecznym narzędziem, aby w odpowiedzialny sposób planować wydatki swojego przedsiębiorstwa.

140116.faktoring.01.400x450140116.faktoring.01.550x234

Karol Jerzy Mórawski