eVoting przenosi walne zgromadzenia w cyfrowy – bezpieczny – wymiar

eVoting przenosi walne zgromadzenia w cyfrowy – bezpieczny – wymiar
Źródło: KDPW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zbliża się sezon walnych zgromadzeń. Jak je przeprowadzić w tym szczególnym czasie, aby nie narazić swoich pracowników i akcjonariuszy? Najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi eVoting, którą oferuje KDPW.

Z myślą o budowaniu nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań i bezpieczeństwie obrotu gospodarczego Krajowy Depozyt zbudował aplikacje #eVoting oraz #Walne Zgromadzenia w oparciu o technologię #blockchain #Koronawirus #Cyberbezpieczeństwo @KDPW_

Spółki, których akcje zarejestrowane są w KDPW, korzystają już od dawna z aplikacji Walne Zgromadzenia (WZ), służącej m.in. do otrzymania przez emitenta wykazu osób uprawnionych do udziału i głosowania podczas WZA.

Aplikacja WZ wzbogacona została o dodatkową funkcjonalność, umożliwiającą akcjonariuszom zdalne oddawanie głosów, czyli eVoting.  

Aplikacja eVoting oferuje znacznie więcej, niż tylko możliwość zdalnego głosowania na WZA (w tym głosowania tajnego).

Wśród innych funkcjonalności aplikacji znajdziemy m.in.: możliwość wglądu do aktualnego porządku obrad i uchwał, zgłaszanie spółce żądań w zakresie porządku obrad i projektów uchwał, zadawanie pytań spółce, zarządzanie pełnomocnictwami, zgłaszanie sprzeciwów, czy dostęp do wyników walnego zgromadzenia.

2 kroki i gotowe

Co musi zrobić spółka? Rejestrując WZA w systemie KDPW (w aplikacji WZ) wybiera „tryb rozszerzony” oraz informuje w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu o możliwości głosowania zdalnego z wykorzystaniem aplikacji eVoting.

Co musi zrobić akcjonariusz? Zarejestrować się w aplikacji eVoting na stronie https://mojeglosowanie.pl oraz podać swój adres email w momencie składania żądania o wystawienie zaświadczenia o prawie do udziału w WZA w banku lub biurze maklerskim.

Jak to działa?

W ogłoszeniu o zwołaniu WZA spółka zamieszcza dodatkowo informację o możliwości uczestniczenia w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eVoting. Od 31 marca 2020 r. nie jest już konieczne posiadanie stosownego upoważnienia w Statucie.

Po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, emitent rejestruje je w aplikacji Walne Zgromadzenia (WZ). Dzięki powiązaniu aplikacji dla emitentów (WZ) z aplikacją eVoting, informacje o trybie, w jakim spółka zarejestrowała Walne Zgromadzenie („tryb rozszerzony” – z możliwością głosowania zdalnego „tryb zwykły”- bez takiej możliwości) dostępne są także w aplikacji eVoting.

Uprawniony do udziału w WZA akcjonariusz składając żądanie wystawienia zaświadczenia o prawie do udziału w WZA, powinien upoważnić podmiot prowadzący jego rachunek papierów wartościowych (bank lub biuro maklerskie) do zamieszczenia w wykazie uprawnionych swojego adresu poczty elektronicznej.

Akcjonariusz, który znalazł się na wykazie uprawnionych, otrzyma na wskazany adres email wiadomość zawierającą informacje o uprawnieniach do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W wiadomości tej zostanie przekazany kod autoryzacyjny, z wykorzystaniem którego będzie mógł potwierdzić swoje uprawnienia w aplikacji eVoting.

W przypadku akcjonariusza – osoby niebędącej osobą fizyczną – uprawnienia z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego będzie mógł potwierdzić pełnomocnik akcjonariusza, podając w aplikacji swoje dane i załączając dokument pełnomocnictwa. Potwierdzenie uprawnień w aplikacji eVoting jest równoznaczne z umieszczeniem na liście obecności Walnego Zgromadzenia.

Po zarejestrowaniu uprawnień automatycznie aktywuje się interfejs do rejestracji głosów, które użytkownik może rejestrować do momentu zakończenia głosowania nad danym projektem uchwały.

Głosy oddane zdalnie z wykorzystaniem aplikacji eVoting mogą być oddawane przed formalnym otwarciem głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Zostaną one oczywiście uwzględnione w wynikach głosowania z chwilą zakończenia głosowania nad daną uchwałą. Do tego momentu głosy oddane mogą być zmieniane i są widoczne wyłącznie dla osoby, która je oddała.

Rozwiązani oferowane przez KDPW pozwala również na „hybrydowe” oddawanie głosów – w aplikacji eVoting i poza nią. Po głosowaniu każdej z uchwał emitent ma możliwość wprowadzenia głosów oddanych w alternatywnym systemie głosowania. Nie ma przy tym znaczenia, jaki będzie to system. Ważne jest natomiast, aby zliczone wyniki zostały wprowadzone do systemu przez Przewodniczącego WZA.

Po zakończeniu głosowania nad wszystkimi uchwałami i opublikowaniu wyników z Walnego Zgromadzenia, na stronach dostępnych publicznie dla inwestorów znajdą się kompletne wyniki, uwzględniające głosy oddane zarówno poprzez eVoting jak i w sposób alternatywny.

Bezpieczeństwo

Z myślą o budowaniu nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań i bezpieczeństwie obrotu gospodarczego Krajowy Depozyt zbudował obie aplikacje – eVoting oraz Walne Zgromadzenia – w oparciu o technologię blockchain.

Zapewnia ona bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz niezaprzeczalność i nieodwracalność zapisanych w systemie operacji. Obie aplikacje udostępnione zostały w ramach Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego oferowanej przez KDPW.

Rozwiązanie nie wymaga, aby każdy interesariusz, w tym przede wszystkim inwestor czy emitent, aktywnie uczestniczyli w sieci blockchain.

Więcej informacji na stronie internetowej KDPW w zakładce Usługi

Źródło: Artykuł partnerski, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych / KDPW