Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce utrzymała się na poziomie 3,2 proc. w listopadzie 2019 r.

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce utrzymała się na poziomie 3,2 proc. w listopadzie 2019 r.
Oferty pracy Fot. stock.adobe.com/stockpics
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,2% w listopadzie 2019 r. - tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W listopadzie 2018 r. wynosiła 3,8%.
W całej #UE #StopaBezrobocia w tym ujęciu wyniosła w listopadzie 6,3% #bezrobocie #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 549 tys. w listopadzie wobec 542 tys. miesiąc wcześniej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada ub.r. 5,1%. 

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,5 proc. w listopadzie

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,5% w  listopadzie 2019 r. wobec 7,5% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 7,9%. 

Konsensus rynkowy wynosił 7,5% dla strefy euro.

Czytaj także: Bezrobocie do 5,2 proc. w grudniu. Najlepszy koniec roku od trzech dekad >>>

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% w listopadzie wobec 6,3% miesiąc wcześniej i 6,6% rok wcześniej. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews