Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,5 proc. w lutym

Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,5 proc. w lutym
Fot. Pixabay
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,5% w lutym 2019 r. wobec 3,6% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W lutym 2018 r. wynosiła 3,9%.

W całej Unii Europejskiej #StopaBezrobocia wyniosła 6,5% w lutym wobec 6,5% w poprzednim miesiącu i wobec 7,1% rok wcześniej #bezrobocie #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 590 tys. w lutym wobec 611 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lutego br. 6,1%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8% w lutym

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8% w styczniu 2019 r., wobec 7,8% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat.

Rok temu wskaźnik ten wynosił 8,5%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,5% w lutym wobec 6,5% w poprzednim miesiącu i wobec 7,1% rok wcześniej.

 

Źródło: ISBnews