Europejski Tydzień Pieniądza i projekt BAKCYL

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wib.logo.02.400xZakończyła się właśnie druga edycja europejskiego projektu European Money Week, organizowanego przez Europejską Federację Bankową wraz z ponad dwudziestoma krajowymi asocjacjami bankowymi. Celem projektu jest popularyzacja świadomego korzystania z usług finansowych i edukacji ekonomicznej społeczeństwa. W Polsce koordynatorem działań jest Związek Banków Polskich.

Stałym elementem European Money Week w Polsce jest  Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Pomysłodawcą i organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. Partnerem jest Związek Banków Polskich oraz 17 banków komercyjnych i spółdzielczych. W projekcie wolontariusze – na co dzień pracownicy banków – prowadzą lekcje w gimnazjach. Dodatkowo w zeszłym tygodniu z absolwentami BAKCYLA w wybranych szkołach spotykali się prezesi banków partnerskich. Spotkania wzbudziły duże zainteresowanie, czego dowodem były pytania z jakimi musieli się zmierzyć prezesi, np. „Który bank jest najlepszy?”, „Ile zarabia Pan jako Prezes?”, „Czy pracował Pan w instytucji, której groziło bankructwo?”.

W trakcie konferencji „Bankowiec – sprzedawca, doradca, nauczyciel?” szeroko dyskutowano – w kontekście roli bankowca – o potrzebie zaangażowania sektora finansowego w proces edukacji finansowej młodzieży. Wydarzenie rozpoczęto odczytaniem listu Pani Marzenny Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która wyraziła przekonanie: „(…) Edukacja finansowa powinna rozpocząć się już w pierwszym etapie edukacyjnym. (…) Uczniowie powinni znać wartość pieniądza i podstawy operowania kapitałem(…)”. Dyrektor Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 72 im. A.B. Dobrowolskiego w Warszawie wskazała, że dzięki współpracy w projekcie BAKCYL uczniowie są lepiej przygotowani do wkroczenia w dorosłość i mają szansę uniknąć błędów finansowych pokolenia swoich rodziców.

Prof. dr hab. Ryszard Kokoszczyński, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego podkreślał, że mamy w Polsce wiele inicjatyw edukacyjnych, ale powinny one mieć charakter bardziej uporządkowany, celowy i trwały. Zaangażowanie banków w edukację finansową to pozytywny przykład jak można dobrze łączyć interes biznesowy postrzegany długoterminowo z odpowiedzialnością społeczną instytucji finansowych. 
Od lat opisem prowadzonych przedsięwzięć zajmuje się Związek Banków Polskich, przygotowując „Mapę Edukacji Finansowej w Polsce”. Najważniejsze wnioski z ostatniej edycji opublikowanej w lutym 2015 r. przedstawił Pan Włodzimierz Grudziński, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich. Patrząc na mnogość wszelakich inicjatyw, nasuwa się obserwacja, że brak jest strategii narodowej w tym zakresie. Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich bez przyjętej strategii edukacji finansowej. Wcześniej podejmowane próby pokazują, że dla skuteczności takich działań niezbędny jest lider, który zapewni koordynację współpracy z partnerami publicznymi i prywatnymi. Podkreślała to Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości,  omawiając najnowsze światowe rekomendacje dla skutecznej edukacji finansowej.

Słowem kluczem w trakcie konferencji stało się hasło WSPÓŁPRACA. Pani Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Prezes Fundacji BGŻ BNP Paribas podkreślała, że Projekt BAKCYL przychodzi w dobrym momencie. Wspólne zaangażowanie środowiska bankowego w ten projekt to wypełnienie ważnej misji edukacyjnej wobec przyszłych klientów oraz  budowa pozytywnego wizerunku sektora jako całości, indywidualnych banków oraz bankowców.

Dyskusji o roli  bankowca poświęcony był panel pt. „Bankowiec 2016 – jaki jest?”. Żywą i otwartą wymianę opinii pomiędzy wolontariuszami moderował Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Wolontariusze mówili o potrzebie empatii i pokory w relacjach z klientami. Podkreślali, że rolą bankowca jest powiedzenie „Nie”, wówczas, kiedy tego wymaga sytuacja. Odpowiadali, że nie żałują decyzji o wyborze zawodu, który daje możliwości rozwoju w bardzo różnych specjalizacjach. Przekonująco deklarowali, że praca jest ich pasją. „Kiedy podróżuję po Polsce, mijam sfinansowane przeze mnie inwestycje”. „Przygotowując śniadanie z córką, okazuje się, że korzystamy z produktów firm, które finansowałam”, to przykłady wypowiedzi, mówiące o tym, co daje bankowcowi najwięcej satysfakcji.

Konferencja była także okazją do podsumowań minionego roku w projekcie BAKCYL oraz podziękowań za dotychczasowe sukcesy: trzeci rok edukacji finansowej gimnazjalistów przez wolontariuszy z banków, 16.600 uczestników, blisko 750 lekcji w szkołach i średnia ocena wolontariuszy 5,31 od uczniów (w skali 1:6). Podziękowania otrzymały wszystkie partnerskie banki i instytucje wspierające w roli Mecenasów Edukacji Finansowej:  Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Fundacją BGK, Bank BGŻ BNP Paribas wraz z Fundacją BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Deutsche Bank Polska, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank, Societe Generale, FM Bank PBP, Toyota Bank, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Warszawski Bank Spółdzielczy, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, ESBANK Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Sztumie, Poznański Bank Spółdzielczy oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Nagrodzono także najaktywniejszych wolontariuszy, których liderzy Krzysztof Giska z Banku Gospodarstwa Krajowego i Marcin Ochmian z Citi Handlowy przeprowadzili w zeszłym roku ponad 20 lekcji BAKCYLA.

Kulminacją konferencji był panel dyskusyjny w formie pytań gimnazjalistów do bankowców-wolontariuszy. Pytania uczniów należałoby zaliczyć do trudnych, np. „Rola banków w gospodarce?”, „Kiedy bank ma prawo przejąć majątek klienta?”, „Jak duży wpływ mają banki na państwo?”, „Który bank jest najlepszy?”, „Jak sensownie oszczędzać?”, „Czy praca w banku nie jest nudna?”. Ostatnie pytanie w panelu było skierowane do młodzieży, a dotyczyło gotowości podjęcia zawodu bankowca. Uczniowie, odnosząc się do całości konferencji, wyrazili gotowość do rozważenia takiej opcji w przyszłości.

BAKCYL zaraża energią wolontariuszy i pozostałych osób zaangażowanych w projekt. Urszula Szulc, Dyrektor Projektu BAKCYL zapowiedziała, że za rok statystyki  BAKCYLA powinny być już podwojone, a dzięki efektywnej współpracy sektora bankowego w 2017 r. projekt BAKCYL stanie się dostępny dla szkół w całym kraju.

Film podsumowujący dotychczasowe osiągnięcia w Projekcie BAKCYL: https://www.youtube.com/watch?v=F6KNRyvEyuQ

Urszula Szulc
Dyrektor Projektu BAKCYL
Warszawski Instytut Bankowości