Europejski rynek kredytu konsumenckiego w IV kwartale 2013 wciąż na ścieżce wzrostu

Europejski rynek kredytu konsumenckiego w IV kwartale 2013 wciąż na ścieżce wzrostu
Fot. stock.adobe.com/Rasi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według ostatniego raportu Eurofinas, obejmującego IV kwartał 2013 roku, całkowita wartość nowo udzielonego kredytu konsumenckiego firm zrzeszonych w EUROFINAS wzrosła o 3,2% w stosunku do tego samego okresu 2012.

To trzeci z rzędu kwartał wzrostu europejskiej działalności kredytowej i silny sygnał, że zjawisko zaciągania kredytów odzyskuje utraconą dynamikę. Jednakże na poszczególnych rynkach krajowych kształtuje się ono różnorodnie. Brytyjski i niemiecki wykazały się w ostatnim kwartale 2013 pozytywną dynamiką, podczas gdy na innych dojrzałych rynkach daje się zauważyć powściągliwość w zaciąganiu kredytów konsumenckich, a Włochy i Francja zanotowały spadek. Mimo spadku nowych kredytów w niektórych krajach skandynawskich, bilans całoroczny pokazuje pozytywne wyniki. Co więcej, sytuacja wydaje się stabilizować także w państwach Południa (Hiszpania, Portugalia).

Przyglądając się typom produktów, kredytowanie zakupu samochodów (nowych i używanych) w 2013 roku nabrało tempa, z nowymi, rekordowymi danymi dotyczącymi 10-procentowego wzrostu w II i III kwartale 2013 wobec identycznego okresu poprzedniego roku. W IV kwartale 2013 rynek kredytów samochodowych zanotował wzrost na poziomie 6,1%. Łączna wartość kredytu konsumpcyjnego również obrazuje pozytywny rozwój, kontynuując skromne ożywienie w zakresie nowych pożyczek o 2%.

Komentując wyniki raportu EUROFINAS, J. Bucyte, doradca ds. statystyki i spraw ekonomicznych EUROFINAS powiedziała: „Ostatnie wyniki dowodzą, że europejski rynek kredytu konsumenckiego rośnie. Prawdą jest, że między narodowymi rynkami kredytu konsumenckiego i produktami kredytu konsumenckiego występują rozbieżności, ale niektóre rynki znajdują się na drodze do „uzdrowienia”. Jednak obiecującym jest widzieć oznaki łagodnego umacniania rynków południowej Europy i odbijającego się w Europie kredytu samochodowego„.

Objaśniając warunki ekonomiczne, Bucyte prognozuje: Poprawiająca się, ale wciąż przytłumiona konsumpcja prywatna i wskaźniki zadłużenia gospodarstw domowych w niektórych krajach Unii Europejskiej będą w najbliższych miesiącach pewnym obciążeniem dla kredytów konsumenckich. Popyt na kredyt konsumpcyjny w krótkim okresie powinien wzrosnąć nieznacznie, przede wszystkim dzięki powrotowi pozytywnych danych we wskaźnikach ufności konsumenckiej, co może stanowić dobrą wróżbę dla europejskiego rynku kredytu konsumenckiego. Pewnym potwierdzeniem tej tezy są wskazania Barometru KPF-IRG odnoszące się do polskiego rynku i  zapowiadające odbicie i nieznaczny, ale wzrost rynku kredytu konsumenckiego w bieżącym roku – stwierdził Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF, członek szerokiego zarządu EUROFINAS.

Źródło: EUROFINAS