Andrzej Sugajski: Leasing konsumencki – już niebawem szerzej dostępny

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
sugajski.andrzej.02.100x
fot. ZPL

Do tej pory leasing, w powszechnej opinii, kojarzył się przede wszystkim z korzyściami podatkowymi i bilansowymi. Zapewne dlatego, że korzystali z niego przede wszystkim przedsiębiorcy.

W krajach o dojrzałych rynkach udział konsumentów w rynku leasingu ruchomości sięgał w ostatnich latach nawet 30-40 proc. Średnio w Europie w roku 2010 wyniósł on 17 proc., a w krajach Europy Centralnej i Wschodniej 15 proc.

Przez lata wykształciły się dwie podstawowe formy: umowa leasingu, w której dochodzi do przeniesienia własności przedmiotu leasingu po zapłaceniu ostatniej raty i druga forma, gdzie nabycie przedmiotu leasingu jest uzależnione od decyzji konsumenta.

Jeżeli umowa przewiduje, że konsument nabędzie przedmiot, wówczas spłaca on przynajmniej 100 proc. wartości przedmiotu, a jeżeli nie ma zamiaru nabyć spłata, w tej części raty, pokrywa zazwyczaj spadek wartości rynkowej przedmiotu w czasie, czyli w przypadku pojazdów może to być np. ok. 60 – 70 proc. Jej ostateczna wysokości zależy przede wszystkim od długości okresu leasingu, no i oczywiście od przewidywanej utraty wartości rynkowej danej marki.

Dzisiaj nie ma już żadnych przeszkód, żeby do grona korzystających z usług leasingu dołączyli także polscy konsumenci. Dzięki leasingowi konsumenckiemu uzyskują możliwość dostępu do korzystnych warunków, jakie firmy leasingowe wynegocjowały w trakcie, dziś już nawet dwudziestoletniej współpracy, z producentami i dostawcami szeregu przedmiotów leasingu. Ankietowani w ubr. przez CBM Indicator konsumenci wskazali, że najbardziej (88,5 proc.) byliby zainteresowani leasingiem samochodów osobowych.

Leasing doskonale rozwija się wszędzie tam, gdzie dobrze jest zorganizowany wtórny rynek obrotu, ponieważ w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, stosunkowo łatwo można sprzedać przedmiot leasingu i rozliczyć umowę leasingu. Takim właśnie rynkiem jest rynek motoryzacyjny. Firmy leasingowe mają bardzo duże doświadczenie we współpracy z dostawcami i producentami tej branży. Dzięki zmienionym przepisom także konsumenci mogą korzystać z uproszczonych procedur w zakresie oceny ryzyka kredytowego, ze zmniejszonych oczekiwań co do zabezpieczenia transakcji.

Pierwsze oferty leasingowe pojawiły się już na rynku. Jednak dla znakomitej większości firm leasingowych jest to nowy rynek wymagający zmian w systemach informatycznych, procedurach przygotowania i realizacji wniosków leasingowych, zatem pełna gama ofert powinna pojawić się do końca br.

Andrzej Sugajski
Dyrektor Generalny
Związek Polskiego Leasingu