Andrzej Krzemiński: Europejski Fundusz Leasingowy szansą na finansowanie firm nowopowstałych i o słabej kondycji finansowej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

 

kaminski.andrzej.01.100x
fot. EFL
Europejski Fundusz Leasingowy jest pierwszą w Polsce i drugą w Europie firmą leasingową, która otrzymała poręczenie Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF) w ramach unijnego "Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP)".

Zdobywane przez wiele lat doświadczenia we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz skuteczna ich dystrybucja pozwoliły nam na przystąpienie do organizowanego przez CIP konkursu.

Dzięki temu doświadczeniu udało nam się wygrać ten konkurs i stać się pierwszą firmą leasingową w Polsce, która uzyskała akceptację Komisji Europejskiej oraz EIF na wykorzystanie środków CIP do rozwoju aktywności rynkowej.

Przypomnę, że dzięki podpisaniu umowy poręczeniowej w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP), Europejski Fundusz Leasingowy do końca 2012 roku będzie mógł finansować na preferencyjnych warunkach projekty mikro, małych i średnich firm o łącznej wartości 375 mln zł.

Bardzo ważny jest również fakt, iż korzystając z poręczeń, EFL zdecydował się przyjąć do swojego portfela tych klientów MŚP, którzy byli dotąd dyskwalifikowani w ocenie kredytowej przez instytucje finansowe, a mianowicie firmy dopiero rozpoczynające działalność i działające na rynku nie dłużej niż 6 miesięcy.

Z oferty, którą nazwaliśmy Start Leasing mogą również skorzystać firmy o słabszej kondycji finansowej (brak zdolności kredytowej lub wygenerowana strata), ale posiadające potencjał do rozwoju.

Sama konstrukcja START leasing jest także bardzo prokliencka. Oprócz tego, że w wielu przypadkach jest on jedynym dostępnym na rynku instrumentem finansowym pozwalającym na sfinansowanie startu biznesu, to Klienci, którzy będą chcieli z niego skorzystać mogą liczyć na niski wymagany wkład własny, szybką decyzję kredytową oraz obniżoną cenę leasingu w stosunku do oferty bez gwarancji

Jesteśmy przekonani, że uzyskanie przez Europejski Fundusz Leasingowy gwarancji w EIF w ramach CIP, to dobra wiadomość dla wielu rozpoczynających karierę przedsiębiorców.

Andrzej Krzemiński
Prezes Zarządu
Europejski Fundusz Leasingowy SA.