Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

efcb.01.250x250Związek Banków Polskich serdecznie zaprasza wszystkich studentów o profilu bankowo-finansowym i ekonomicznym do przystąpienia do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB. Egzamin ten organizowany jest w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej.

System Standardów jest systemem certyfikacji ZBP, który służy stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników sektora finansowego w Polsce. Uzyskanie przez studentów Europejskiego Certyfikatu Bankowca może pomóc w uzyskaniu pracy w sektorze bankowym, nie tylko w Polsce i uatrakcyjnić własną pozycję zawodową.

Jesteśmy przekonani, że uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB będzie dobrą inwestycją w przyszłość. Otrzymanie certyfikatu ECB jest potwierdzeniem posiadania wiedzy ogólnobankowej i umiejętności, niezbędnych do wykonywania zawodu bankowca. Do egzaminów można przystąpić w trybie eksternistycznym na terenie całego kraju lub skorzystać z oferty kursu przygotowującego w jednej z instytucji uczestniczącej w Systemie Standardów.

Dla kogo?

Jesteś studentem bądź absolwentem bankowości, finansów czy rachunkowości a może posiadasz już doświadczenie zawodowe w sektorze bankowo-finansowym?

Jeśli TAK, to przystąp do egzaminu organizowanego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej

Dla studentów/absolwentów uczelni rekomendujemy egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB

Jakie korzyści?

  • Zwiększysz swoje kwalifikacje zawodowe i szanse pracy na rynku finansowym!
  • Zdobędziesz międzynarodowy certyfikat w języku angielskim firmowany przez EBTN-European Banking & Financial Services Training Association Asbl.
  • A jeśli posiadasz min. 2-letni staż pracy w banku i masz zdany egzamin ECB EFCB, to możesz dołączyć do grona Dyplomowanych Pracowników Bankowych, posiadających Certyfikat ZBP.

Jak to osiągnąć?

Zapisz się na kurs przygotowujący lub przystąp do egzaminu ECB EFCB eksternistycznie

Poznaj szczegóły:

  • Zapisy na egzaminy i szkolenia prowadzą Szkoły Bankowe, akredytowane przy ZBP. Egzaminy przeprowadzane są przed Komisją ZBP
  • Rekomendowany podręcznik: „Bankowość dla praktyków-Europejski Certyfikat Bankowca EFCB”
  • Terminarz egzaminów organizowanych w ramach Systemu Standardów i kontakt do Szkół Bankowych na stronie: www.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne
  • System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej to system certyfikacji ZBP, służący stałemu podnoszeniu kwalifikacji pracowników sektora finansowego.