Europa Środkowo-Wschodnia: Michaił, coś ty narobił?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

saxo.bank.01.400x297Saxo Bank, specjalista w zakresie transakcji i inwestycji internetowych z wykorzystaniem różnorodnych aktywów, rozpoczyna dziś dwutygodniową kampanię dotyczącą okazji inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.  Region ten ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Saxo Bank, ale również dla coraz większej grupy inwestorów zagranicznych, i właśnie to zjawisko będzie głównym tematem inicjatywy Saxo Bank.

Kampanię rozpoczyna poniższy artykuł autorstwa Martina O’Rourke, redaktora zarządzającego na portalu TradingFloor.com. Kolejne artykuły opracowane przez zespół strategiczny Saxo Bank i zaproszonych komentatorów będą publikowane na portalu TradingFloor.com do do 4 września. Artykułom tym będą towarzyszyć codzienne raporty w Saxo TV, dedykowanym kanale informacyjno-finansowym Saxo Bank.

Czy Michaił był świadomy, co zapoczątkował, gdy otworzył puszkę Pandory?

Były radziecki prezydent Michaił Gorbaczow mógł przewidzieć rozluźnienie kontroli, kiedy w 1986 r. zaprezentował dwa filary (głasnost’ i pierestrojka), na których opierał przyszłość swoich rządów, jednak z pewnością nie miał w planach utraty imperium i rozpadu Związku Radzieckiego.

Po katastrofie w Czarnobylu tego samego roku, Gorbaczowa skusiły ograniczone reformy na rynku i demokracja, jednak zarówno „otwartość”, jak i „odnowa” ostatecznie doprowadziły go do najgorszego upokorzenia i zmusiły do oddania władzy w ręce Borysa Jelcyna 25 grudnia 1991 r.

Po niemal 25 latach na mapie mamy wiele krajów, których interesy są sprzeczne i rozbieżne, od Słowenii na zachodzie po Ukrainę i Rosję (przynajmniej do Uralu) na wchodzie. Jeżeli uwzględnimy również takie kraje, jak Kazachstan, Turkmenistan czy rejony rosyjskiej Syberii, otrzymamy obszar odpowiadający połowie światowej masy lądowej.

Pomimo oczywistych różnic religijnych, kulturowych i socjoekonomicznych w tym regionie, globalizacja w ostatnich 25 latach skłania nas do postrzegania Europy Środkowo-Wschodniej jako całości – jeżeli nie o charakterze homogenicznym, to jednak podążającej zasadniczo w jednym kierunku i realizującej podobny cel.

Biorąc pod uwagę utrzymujący się konflikt na Ukrainie, wojnę na południowej granicy Turcji i wiele innych punktów zapalnych w tym regionie, konkluzja ta może wydać się dziwna, ale chiński projekt Jedwabnego Szlaku niemal na pewno okaże się tu kluczowym czynnikiem.

Jak podkreślił główny ekonomista Saxo Bank, Steen Jakobsen, Chiny planują wytyczyć szlak łączący zachodnie terytorium Państwa Środka z włoską Wenecją oraz z afrykańskim przylądkiem Horn, przez co Europa Środkowo-Wschodnia znalazłaby się na pierwszej linii ewentualnych zysków, o ile wykaże odpowiedni refleks.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni przyjrzymy się, jakie czynniki mają zasadnicze znaczenie w tym regionie. Począwszy od czynników geopolitycznych wpływających na cały region, po poszczególne gospodarki, takie jak Turcja, Polska, Turkmenistan czy Kazachstan, na podstawie doświadczeń Saxo Bank i wiedzy analityków zewnętrznych spróbujemy określić, co ma realne znaczenie dla inwestorów na poziomie makro i mikro.

Naturalnie, omówimy też Rosję, jednak poświęcimy również uwagę Czechom, Węgrom, Serbii i Grecji. Pod mikroskopem znajdzie się każda klasa aktywów, od walut po obligacje i od akcji po surowce.

Nasza lista kontrolna jest już gotowa. Mamy nadzieję, że inwestorzy – zarówno pochodzący z tego fascynująco zróżnicowanego regionu, jak i z innych części świata – również przygotują się do tej inspirującej podróży.

To właśnie twoja zasługa, Michaił. Dziękujemy, że otworzyłeś nam drogę do nowych możliwości.

Martin O’Rourke
redaktor zarządzający na portalu TradingFloor.com