Energia elektryczna tanieje, ale nie w Polsce

Energia elektryczna tanieje, ale nie w Polsce
Fot. stock.adobe.com/Butch
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W pierwszej połowie 2020 r. średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Unii Europejskiej nieznacznie spadły w porównaniu z pierwszą połową 2019 r. i wyniosły 21,3 euro za 100 kWh. Ceny gazu w UE wyniosły średnio 6,6 euro za 100 kWh.

Ceny energii elektrycznej spadły w 16 państwach członkowskich UE, a ceny gazu w 18 spośród 24 państw członkowskich UE, które podają ceny gazu ziemnego w sektorze gospodarstw domowych. 

Ceny prądu spadły najbardziej w Holandii

Podatki i opłaty stanowią  40% rachunków za energię elektryczną, a w przypadku gazu 33 %.

Największe spadki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, liczone w walucie krajowej, odnotowano w Holandii (-31,0%), a następnie na Łotwie (-12,8%) i Słowenii (-11,4%).

W Holandii obniżka cen energii elektrycznej wynikała głównie z redukcji podatków, zaś na Łotwie, w Słowenii, Szwecji i Estonii czynnikiem wpływającym na spadek cen były niższe koszty produkcji.

Nadal prąd w Polsce tańszy niż średnio w UE

Największy wzrost cen w walucie krajowej, odnotowano na Litwie (+ 13,6%). Polska była druga (wzrost o 12,9 % w PLN lub 9,83% liczony w euro), a na kolejnych miejscach: Luksemburg (+ 10,5%), Rumunia (+ 9,1%) i Czechy (+ 8,0%).

Głównym czynnikiem wzrostu były wyższe koszty produkcji, wynikające między innymi z rosnących cen uprawnień do emisji CO2.

Średnie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych były w pierwszej połowie 2020 r. najniższe w Bułgarii (10 euro za 100 kWh), na Węgrzech (10,3 euro) i Estonii (12,4 euro), a najwyższe w Niemczech (30,4 euro),  Danii (28,3 euro) i Belgii (27,9 euro).

Ceny w Polsce wciąż są niższe niż średnie w Unii Europejskiej. W I półroczu 2020 wyniosły 65,1 PLN lub 14,75 euro za 100 kWh.

Cena 1 kWh dla gospodarstw domowych, zużywających rocznie od 2500 do 5000 kWh energii elektrycznej w I półroczu 2020

KrajCena w euroZmiana w % w stosunku do I półrocza 2019
Unia Europejska0,2126-1,53%
Strefa euro0,2247-1,32%
Belgia0,2792-1,66%
Bułgaria0,09970,00%
Czechy0,18415,32%
Dania0,2833-5,06%
Niemcy0,3043-1,46%
Estonia0,1236-8,92%
Irlandia0,2413-0,41%
Grecja0,16815,39%
Hiszpania0,2239-6,82%
Francja0,18996,81%
Chorwacja0,1301-1,51%
Włochy0,2226-3,26%
Cypr0,2133-3,18%
Łotwa0,1420-12,83%
Litwa0,142613,63%
Luksemburg0,198610,46%
Węgry0,1031-7,95%
Malta0,1284-0,47%
Holandia0,1427-30,96%
Austria0,21023,34%
Polska0,14759,83%
Portugalia0,2120-1,40%
Rumunia0,14597,44%
Słowenia0,1448-11,38%
Słowacja0,16866,91%
Finlandia0,17400,35%
Szwecja0,1826-11,27%
Kraje poza UE  
Wielka Brytania0,22033,82%
Norwegia0,1355-27,42%

Źródło: Eurostat

W Polsce ceny gazu spadają

Największe spadki cen gazu dla gospodarstw domowych liczone w walutach krajowych odnotowano w I półroczu 2020 na Łotwie (-29,4%), Litwie (-19,8%), Szwecji (-16,0%) i Portugalii (-15,4%).

W Szwecji niższe ceny wynikały z niższych podatków, w pozostałych krajach z niższych kosztów pozyskania gazu.

Największy wzrost cen odnotowano w Holandii (+ 8,0%), a następnie we Francji (+ 7,3%) i Chorwacji (+ 5,2%). W Holandii wzrost cen gazu wynikał z wyższych podatków, we Francji i Chorwacji z wyższych kosztów pozyskania gazu.

Średnie ceny gazu dla gospodarstw domowych, liczone w euro najniższe były na Łotwie, Węgrzech i w Rumunii (po 3,2 euro za 100 kWh), a najwyższe w Holandii (10,0 euro),  Szwecji (9,8 euro), Francji (7,9 euro) i Danii (7,5 euro).

W Polsce w I półroczu 2020 ceny gazu dla gospodarstw domowych wyniosły 18,76 PLN lub 4,25 euro za 100 kWh i były niższe (liczone w euro) o 10,1 % niż w I półroczu 2019.

Źródło: aleBank.pl