Emisja 3. Transzy obligacji na rynek krajowy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.02.250PKO Bank Polski wyemitował kolejną transzę 3-miesięcznych obligacji dyskontowych na kwotę 2,25 mld złotych, w ramach otwartego w czerwcu tego roku programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym.

Środki z emisji, podobnie jak pozyskane poprzednio, posłużą uzupełnieniu różnych źródeł finansowania działalności Banku, tj.: depozytów klientów, operacji na rynku międzybankowym, certyfikatów depozytowych na rynku krajowym czy emisji obligacji na rynkach międzynarodowych. Emisja miała charakter niepubliczny i była skierowana do finansowych inwestorów instytucjonalnych, głównie funduszy emerytalnych.

Łączna wartość papierów w obrocie na rynku krajowym osiągnęła poziom bliski 3 mld zł, czyli dolnej granicy planowanej na ten rok wartości. W pierwszej transzy z sierpnia tego roku PKO Bank Polski wyemitował krótkoterminowe 3-miesięczne obligacje na kwotę 1,25 mld zł, zaś w drugiej, uplasowanej we wrześniu – 700 mln zł. Datą wykupu transzy sierpniowej jest 10 listopada 2011 roku.

– PKO Bank Polski jest niezmiennie pozytywnie oceniany przez inwestorów, o czym świadczy powodzenie kolejnych transz obligacji Banku, a w przypadku obecnej emisji także poziom marży – analogiczny jak przy wrześniowej emisji. Ponadto udało się uplasować znaczącą transzę pomimo trudnych warunków rynkowych, dużej zmienności i ograniczonej płynności – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za Obszar Bankowości Inwestycyjnej.

PKO Bank Polski planuje pozostać aktywny na polskim rynku emisji obligacji, w zależności od potrzeb płynnościowych oraz sytuacji rynkowej. Kwota emisji w ramach otwartego w czerwcu br. programu może wynieść 5 mld zł lub równowartość w innych walutach.