EKF 2019. Prezesi największych banków o sytuacji sektora finansowego

EKF 2019. Prezesi największych banków o sytuacji sektora finansowego
EKF 2019
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Koszty ponoszone przez polski sektor bankowy tytułem kumulacji podatków i opłat o charakterze obligatoryjnym należą do najwyższych w całej Europie - to jeden z najważniejszych wniosków debaty prezesów, która odbyła się podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego,

#MichałGajewski: W żadnym innym państwie, w którym funkcjonują banki z grupy #Santander, nie spotykamy się z tak wysokimi obciążeniami#ZBP @EFCongress @SantanderBankPL

Szansą do dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami dla polskiej bankowości i całego rynku finansowego jest debata z udziałem prezesów polskich instytucji finansowych, tradycyjnie już organizowana podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego.

Dawne problemy ciągle aktualne

Uczestnicy debaty za każdym razem starają się wskazać kilka najbardziej istotnych wyzwań, jakie stoją przed bankami w nadchodzącym okresie. W ubiegłym roku za kluczowy problem uznano relację pomiędzy rentownością sektora a kosztami kapitału. Już wtedy uczestnicy podkreślali, że spadająca zyskowność banków ma ścisły związek z wysokimi kosztami wdrażania regulacji oraz  obciążeniami o charakterze fiskalnym i parafiskalnym – przypomniała Iwona Kozera, partner w firmie EY oraz lider doradztwa biznesowego na obszar Europy Centralnej, Wschodniej, Południiowo-Wschodniej i Centralnej Azji.

Prezesi banków zwrócili wówczas uwagę także na konsekwencje konsolidacji sektora oraz wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem.

Aktywność sieciowych złodziei to nie jedyne wyzwanie, wynikające z dynamicznej cyfryzacji gospodarki. Uczestnicy ankiety dotyczącej 2018 roku uwzględnili również takie zjawiska jak diametralna zmiana oczekiwań klientów, rywalizacja z fintechami oraz narastająca w tym obszarze asymetria regulacyjna, a także bliska perspektywa kolejnej fazy rewolucji technologicznej, której wyznacznikiem i symbolem stanie się sztuczna inteligencja.

 

Jak zmieniła się ocena sytuacji na polskim rynku finansowym po 12 miesiącach?  – W roku obecnym obserwujemy koncentrację głosów na dwóch obszarach, w dużej mierze pokrywających się z tymi wskazanymi w ubiegłym roku – podkreśliła Iwona Kozera.

Wysokie koszty, niska rentowność

Prezesi banków wskazywali w  pierwszej kolejności na wysokie koszty regulacji, których skutkiem coraz częściej jest niska rentowność polskich instytucji finansowych. Ta z kolei przekłada się na wycofywanie się inwestorów z polskiego rynku bankowego. – W czołówce banków najsilniej obciążonych przez podatki i opłaty obligatoryjne w rodzaju funduszu resolution znalazło się dużo instytucji z Polski – wskazał Michał Krupiński, prezes Banku Pekao. Podkreślił on, że utrzymywanie tak wysokich obciążeń przyczynia się do obniżenia potencjału modernizacyjnego rodzimej bankowości, która jeszcze do niedawna wskazywana była jako globalny lider digitalizacji.

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, nie ma wątpliwości: wysokie koszty podatkowe i regulacyjne przyspieszą tylko proces konsolidacji branży. – Mniejsze banki znikną z rynku, nie jest to pytanie „czy”, tylko „kiedy”. Duże instytucje finansowe rozwijają się w większości obszarów szybciej niż małe, a ponadto większe banki szybciej adaptują się do ciągłych zmian makroekonomicznych, technologicznych i regulacyjnych – dodał prezes największego polskiego banku.

Niepewność regulacyjna

Fatalne konsekwencje zbytnich obciążeń prawnopodatkowych dla całej gospodarki przewiduje z kolei prezes ING Banku Śląskiego, Brunon Bartkiewicz. –  Gdybyśmy mieli osiągnąć w pełni zrównoważony wzrost gospodarczy na poziomie 5%, to siłą rzeczy byłby on powiązany ze znacznie wyższymi nakładami inwestycyjnymi. W takiej sytuacji  polskie banki miałyby kłopot z dostarczeniem finansowania tak, by utrzymać to tempo – zauważył Brunon Bartkiewicz.

Nieprzewidywalność polskich regulatorów krytykował też Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas Bank Polska. – W minionych latach podczas podróży zagranicznych spotykałem się z opiniami że polski sektor bankowy jest powodem do dumy: świetnie skapitalizowany, płynny, przewidywalny, atrakcyjny inwestycyjnie. Minęło kilka lat – i podobne rozmowy  zaczynają się od pytania: co się tam u was dzieje i co się jeszcze wydarzy? Wydaje mi się, że poważnym źródłem dyskomfortu stała się niepewność regulacyjna, nieprzewidywalność jeśli chodzi o obciążenia którym poddawana jest bankowość. Pamiętajmy, że sektor nie zarabia w tej chwili na koszt kapitału, średnia ROE w zeszłym roku wyniosła bodajże 7%  – podkreślił Przemysław Gdański.

Uczestnicy debaty zwrócili również uwagę na wyzwania związane z obszarem cybersafe i ochroną danych. To obok konsekwencji zbyt wysokich kosztów regulacyjnych drugie z kluczowych wyzwań, którym musi stawić czoła rodzimy rynek finansowy.

Źródło: aleBank.pl