Edward Altman Lecture Series – II edycja (27 kwietnia 2017 r.)

Edward Altman Lecture Series – II edycja (27 kwietnia 2017 r.)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Konferencja Edward Altman Lecture Series 2017 organizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. na terenie kampusu SGH. Temat przewodni tegorocznego wydarzenia to "Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarczego kraju związane z niskimi stopami procentowymi".

Konferencję otworzy wykład prof. Anthony Saundersa (Stern School of Business – New York University) pt. „Mind the gap – the difference between US and European loan rates”. Prof. Saunders jest wybitnym naukowcem z zakresu finansów i bankowości. W Polsce jest znane m.in. tłumaczenie jego książki poświęconej zarządzaniu ryzykiem kredytowym. Ponadto na początku lat 90. XX wieku kierował zespołem EBOR-u doradzającym przy tworzeniu systemu gwarantowania depozytów.

Podczas panelu dyskusyjnego poruszone zostaną zagadnienia dotyczące wyzwań związanych z kształtowaniem się stóp procentowych i ich wpływem na funkcjonowanie instytucji finansowych, sfery realnej gospodarki, a także stabilność finansową.

Wśród panelistów znajdą się wybitni przedstawiciele świata nauki i praktyki gospodarczej. Dodatkowo przewidziana jest sesja młodych ekonomistów, która ma umożliwić prezentację swoich dokonań młodszemu pokoleniu. To właśnie dla nich przewidziany jest konkurs, który ma wyłonić 3 najlepsze prace spośród prac nadesłanych przez studentów i doktorantów. Zapraszamy!

Więcej informacji na stronie: http://www.sgh.waw.pl/pl/altman-lectures/

SGH