EBTN rozpoczyna europejski projekt „Kwalifikacji z Potrójnym E”

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wib.01.200x9-10 października odbyło się w Rzymie spotkanie inaugurujące, które rozpoczęło dwuletni projekt "Kwalifikacje z Potrójnym E", zainicjowany przez największą organizację instytutów bankowych w Europie - European Banking & Financial Services Training Association (EBTN). W projekcie uczestniczą organizacje z Belgii, Grecji, Malty, Niemiec, Polski, Rumunii, Słowacji, Wielkiej Brytanii  i Włoch.

Kwalifikacje kluczowych pracowników w sektorze usług finansowych powinny być oparte na najlepszych  praktykach rynkowych, powinny być uzgodnione pomiędzy wszystkimi interesariuszami sektora, powinny być przejrzyście opisane i zaprezentowane klientom, i wreszcie powinny być rzetelnie sprawdzone i na bieżąco aktualizowane. W tym kontekście,  partnerzy projektu postawili sobie ambitny cel zbudowania  wzorcowego standardu jakości dla sektorowych „Kwalifikacji z Potrójnym E”. Wyznaczą w ten sposób poziom konkurencyjności kwalifikacji sektora usług finansowych w odniesieniu do europejskich rekomendacji EQF, ECVET i EQAVET dla wszystkich kwalifikacji w UE.

Clemens Spoorenberg, Prezes EBTN, podkreśla: „Istotą strategii EBTN jest rozwijanie i promowanie wspólnych standardów europejskich dla edukacji, szkolenia i kwalifikacji w sektorze usług finansowych. EBTN będzie realizować ten cel poprzez „standard kwalifikacji z potrójnym E”. W ten sposób potwierdzimy naszą wiodącą rolę w tym zakresie i przyczynimy się do wzrostu zaufania do sektora”.

Zainicjowany projekt ma przynieść jakościowy rozwój kwalifikacji sektorowych, które stworzą więcej możliwości uczenia się przez całe życie, mobilności, elastyczności i stabilności pracy dla pracowników i pracodawców na europejskim rynku. Ważnym rezultatem projektu będzie poprawa jakości systemów szkolenia poprzez innowacyjne i praktyczne wykorzystanie istniejących europejskich rekomendacji dotyczących kwalifikacji, w tym opisanie kwalifikacji językiem transparentnych kompetencji, powiązanych z profilami zawodowymi, zwymiarowanie „wielkości” kwalifikacji poprzez odniesienie do punktów ECVET, oraz wypełnienie wymagań związanych z zapewnieniem jakości, zgodnie z wytycznymi EQACVET (potrójne E).

„Naszą ambicją jest, aby „standard kwalifikacji z potrójnym E” wyznaczył najwyższy jakościowy punkt odniesienia dla kwalifikacji sektora usług finansowych w nadchodzących latach. Ten standard ma przynieść nowy wymiar współpracy i zaufania w naszym sektorze. Chcemy, aby „kwalifikacje z potrójnym E” były istotne dla sektora, przejrzyste dla wszystkich użytkowników, niezawodne w dostarczeniu kompetencji, jakie obiecują, wspierane i wykorzystywane przez ludzi i organizacje”, przekonuje Mariola Szymańska-Koszczyc, Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i Koordynator Metodologiczny projektu.

Więcej informacji na temat projektu na stronie projektu: www.ebtn-triple-e.eu, która wystartuje z końcem listopada br.

Źródło: Warszawski Instytut Bankowości