EBI rozbudowuje benchmarkową krzywą rentowności w złotych

EBI rozbudowuje benchmarkową krzywą rentowności w złotych
Źródło: EBI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uplasował 23 maja 2017 r. pierwszą transzę denominowaną w złotych w wysokości 1,5 mld PLN z terminem zapadalności 24 maja 2024 roku. Emisja została wyceniona na mid-swap +45,9 p.b., co odpowiada rentowności re-offer 3,039%. Jest to trzecia emisja obligacji EBI w 2017 roku denominowana w polskiej walucie po emisji asymilacyjnej z datą zapadalności w maju 2022 r. oraz po emisji asymilacyjnej z datą zapadalności w sierpniu 2026 r. Najnowsza emisja wypełnia lukę w krzywej rentowności EBI denominowanej w złotych.

Solidny popyt na obligacje EBI denominowane w złotych wraz działaniami ze strony banku, aby stać się regularnym emitentem z długoterminowym zaangażowaniem na polskim rynku, stopniowo plasując płynne emisje benchmarkowe, wspierają jego strategię dotyczącą finansowania działalności kredytowej w Polsce. Należy przy tym zauważyć, że Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 r. oraz szóstym pośród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie kredytowe z EBI.

Mandat na nową, 7-letnią emisję został ogłoszony w poniedziałek 22 maja 2017 roku, a księga popytu została oficjalnie otwarta 23 maja o godzinie 09:45 czasu środkowoeuropejskiego. Transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów instytucjonalnych, których zapisy o godzinie 11:20 opiewały na łączną kwotę ponad 1,3 mld zł (łącznie z popytem ze strony współmenedżerów oferty na 550 mln zł). Popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych rósł i przekroczył 1,6 mld zł o godzinie 12:25. Zarówno ostateczna wielkość emisji w kwocie 1,5 mld zł oraz marża na poziomie +45,9 p.b. powyżej mid-swap zostały ustalone w tym czasie.

Transakcja została wyceniona o 15:10 przy marży na poziomie +45,9 p.b. powyżej mid-swap (tj. rentowność obligacji skarbowej zapadającej w październiku 2023 r. +8,4 p.b.).

Głównym katalizatorem popytu w transakcji były departamenty skarbu banków z całej Europy. Popyt ze strony inwestorów zagranicznych odpowiadał za prawie połowę wielkości transakcji i był najwyższym zgłoszonym dotychczas przez inwestorów spoza Polski w transakcji EBI denominowanej w złotych.

Współmenedżerami oferty byli: ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Polbank (Grupa RBI), SG CIB and TD Securities.

Komentarze po emisji:

Eila Kreivi, Dyrektor, Szef Departamentu Rynków Kapitałowych w Europejskim Banku Inwestycyjnym: „Z zadowoleniem obserwujemy rozwój naszej strategii emisji benchmarkowych denominowanych w PLN, na wzór ugruntowanej pozycji EBI w EUR, USD oraz GBP. Dodając trzeci punkt odniesienia do złotówkowej krzywej rentowności, z satysfakcją odnotowujemy dywersyfikację wśród nabywców, co stanowi dla nas jasny sygnał o wiarygodności strategii emisyjnej EBI w oczach inwestorów, którzy dostrzegają wartość w złotówkowych produktach oferowanych przez Bank.”

Kris Devos, Global Head of Bond Syndicate, ING Bank: „Przeprowadzając trzecią benchmarkową emisję, EBI uzupełnia swoją krzywą złotową i potwierdza swój status regularnego emitenta obligacji na polskim rynku. Emitowane siedmioletnie obligacje uzupełniają pozostające do wykupu papiery dłużne czteroletnie i dziewięcioletnie oraz pozwalają inwestorom zarówno na wybór jak i arbitraż pomiędzy różnymi zapadalnościami instrumentów dłużnych.”

Sarah Lovedee, Vice President, J.P. Morgan: „J.P. Morgan jest bardzo zadowolony ze współpracy z EBI przy jej trzeciej emisji benchmarkowej denominowanej w PLN, wspierając Bank w zapewnieniu inwestorom regularnych oraz płynnych inwestycji na polskim rynku na całej długości krzywej rentowności. Udział zarówno inwestorów krajowych, jak i zagranicznych w tej transakcji pokazuje pełną akceptację strategii EBI w PLN.”

Mirosław Winiarczyk, Dyrektor Departamentu Rynków Finansowych, Raiffeisen Bank Polska S.A.: „Europejski Bank Inwestycyjny jest bardzo dobrze postrzegany zarówno przez krajowych jak i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, co pozwoliło mu z sukcesem uplasować trzecią denominowaną w PLN emisję w 2017 r. Niniejsza transakcja dodaje kolejny punkt odniesienia na sukcesywnie budowanej krzywej rentowności. Jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy uczestniczyć w tak prestiżowej transakcji.”

Krzysztof Walenczak, Dyrektor Generalny, Societe Generale CIB: „Jesteśmy dumni ze współpracy z EBI. To kolejna, piąta już emisja obligacji EBI w PLN, kolejna uplasowana z sukcesem zarówno wśród inwestorów lokalnych jak i zagranicznych. Cieszymy się, że możemy wspomagać EBI w ich działalności w Polsce. EBI jest niewątpliwie ważnym podmiotem wspierającym rozwój polskiej gospodarki, a od ponad roku stał się także bardzo istotnym podmiotem na rynku kapitałowym. ”

Sameer Rehman, Dyrektor DCM, TD Securities: „EBI pozostaje pionierem na polskim rynku złotowym, dodając trzeci punkt odniesienia do rozwijanej krzywej rentowności poprzez nową 7-letnią emisję benchmarkową. Ten format i wielkość emisji ma na celu zapewnienie płynności na obligacjach Banku natomiast wysoki popyt, ze strony zarówno inwestorów krajowych jak i zagranicznych wskazuje na atrakcyjność Banku, jako emitenta. TD Securities ma ogromną przyjemność kontynuowania wsparcia EBI w internacjonalizacji polskiego rynku kapitałowego.”

EBI