EBI: połowa polskich firm planuje inwestycje w działania proklimatyczne w ciągu trzech lat

EBI: połowa polskich firm planuje inwestycje w działania proklimatyczne w ciągu trzech lat
Fot. stock.aobe.com / EdNurg
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odsetek polskich firm przewidujących zwiększanie inwestycji wynosi obecnie 80%, co jest wynikiem zbliżonym do średniej UE. Prawie połowa (48%) firm planuje w ciągu następnych trzech lat zainwestować w działania lub technologie proklimatyczne, wynika najnowszej edycji badania Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) pt. "Inwestycje polskich przedsiębiorstw w 2021 r."

Odsetek polskich firm inwestujących nie zmienił się od czasu ankiety z ubiegłego roku – EIB Investment Survey 2020 (EIBIS 2020). Natomiast w 2021 przedsiębiorcy bardziej optymistycznie podchodzili do planowania i realizacji swoich działań – więcej firm (80%) spodziewa się wzrostu inwestycji – jest to wynik na poziomie średniej UE, podano. 

„W porównaniu z wynikami EIBIS 2020 wzrosły nakłady na inwestycje w środki trwałe – 49% 2021 r. vs 45% 2020 r. Odsetek ten zbliżony jest do średniej UE (50%). Niemniej jednak Polska pozostaje wśród krajów UE o najniższym poziomie inwestycji w wartości niematerialne i prawne” – czytamy w komunikacie. 

Czytaj także: EBI: brak wykwalifikowanych pracowników główną barierą inwestycyjną wg 79 proc. firm >>>

Pomimo trudnych okoliczności, 3/4 przedsiębiorców twierdzi, że przez ostatnie 3 lata ich inwestycje były utrzymane na odpowiednim poziomie (76%). Zmniejszyła się za to liczba firm, które twierdzą, że wykorzystują w pełni swoje możliwości (47%) w porównaniu z EIBIS 2020 (51 %). Jest to wynik zbliżony do średniej UE (49%), podano także. 

Inwestycje proklimatyczne

Z badania wynika także, że prawie połowa (48%) firm planuje w ciągu następnych trzech lat zainwestować w działania lub technologie proklimatyczne.

39% polskich firm zainwestowało już w działania zapobiegające zmianom klimatu, podczas gdy prawie połowa (48%) planuje to zrobić w ciągu następnych trzech lat.

„Ponadto ponad jedna trzecia (36%) polskich firm zainwestowała w działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo firmy w Polsce, częściej niż w UE, ustalały i monitorowały wewnętrzne cele dotyczące emisji dwutlenku węgla i zużycia energii (52% w porównaniu do 46%)” – czytamy dalej.

Inwestycje w rozwój lub wprowadzenie nowych produktów, procesów lub usług

Prawie 4 na 10 polskich firm (38%) zainwestowało w rozwój lub wprowadzenie nowych produktów, procesów lub usług. Wzrosła również liczba przedsiębiorstw (53%), które wdrożyły w 2021 r., co najmniej jedną zaawansowaną technologię cyfrową – EIBIS 2020 (50%), podano także. 

„Ponad połowa firm w Polsce aktywnie wykorzystuje technologie cyfrowe w swojej działalności. O ile odsetek ten zwiększa się z roku na rok, cały czas jest to udział poniżej średniej UE. Szeroko rozumiana cyfryzacja jest kluczowym elementem w zwiększaniu wydajności i konkurencyjność produkcji. Jako Grupa EBI, będziemy starać się zintensyfikować nasze wysiłki, aby wesprzeć przedsiębiorców w cyfrowej transformacji ich biznesów” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska. 

Wpływ COVID-19

COVID-19 uderzył nie tylko w wyniki sprzedaży przedsiębiorstw – 42% firm odnotowało spadek sprzedaży (to dwukrotnie więcej niż firm, które odnotowały wzrost (22%)), ale miał również wpływ na ich plany inwestycyjne.

„Jedna trzecia przedsiębiorstw (32%) ograniczyła swoje plany inwestycyjne i tylko 3% firm w najtrudniejszym okresie zwiększyło swoje inwestycje. Przedsiębiorcy zapytani o krótkoterminowe działania związane z COVID-19, podkreślali istotność cyfryzacji, a jedna trzecia firm (35%) potwierdziła, że zainwestowała w rozwiązania cyfrowe” – czytamy także. 

Poprawiają się warunki dostępu do finansowania w Polsce

Z badania wynika, że poprawiają się warunki dostępu do finansowania w Polsce. Tylko 8% przedsiębiorstw odczuwa ograniczenia w dostępie do finansowania i jest to wynik korzystniejszy w porównaniu do EIBIS 2020 (12%). Po raz pierwszy w historii trwania ankiety liczba ta wynosi poniżej 10%. 

Większość firm korzystających z finansowania zewnętrznego jest zadowolona z warunków, jakie im zaoferowano. Głównym powodem niezadowolenia są wymagania związane z zabezpieczeniem (9%).

14 proc. polskich firm zwiększyło swoje zadłużenie

W wyniku kryzysu spowodowanego pandemią 14% polskich firm zwiększyło swoje zadłużenie. Wsparcie publiczne było znaczne: ogółem sześć na dziesięć firm (61%) w Polsce otrzymało jakąś formę wsparcia finansowego w odpowiedzi na COVID-19. To nieco więcej niż średnia UE (56%), podano także. 

Coroczne badanie grupy EBI na temat inwestycji i finansowania inwestycji (EIBIS) to ogólnounijne badanie, które gromadzi jakościowe i ilościowe informacje na temat działalności inwestycyjnej zarówno małych przedsiębiorstw (zatrudniających od 5 do 250 pracowników), jak i większych przedsiębiorstw (zatrudniających ponad 250 pracowników), ich wymagania finansowe i trudności, z którymi się borykają. W badaniu zebrano dane od około 13 300 firm z obszaru całej UE-27, Wielkiej Brytanii, a od 2019 r. w Stanach Zjednoczonych.

Źródło: ISBnews