EBC nie zmienił stóp procentowych

EBC nie zmienił stóp procentowych
Fot. stock.adobe.com / niphon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe - podano w komunikacie po posiedzeniu. EBC podał, że stopy proc. będą na podwyższonych poziomach tak długo, jak to będzie konieczne, a przyszłe decyzje nadal będą uzależnione od danych.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Po trzech ostatnich posiedzeniach EBC pozostawił stopy proc. bez zmian. W obecnym cyklu zacieśniania EBC podniósł stopy proc. o 450 pb. Koszty kredytu w eurolandzie są najwyższe od 2001 r.

„Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 4,50 proc., 4,75 proc. oraz 4,00 proc. (…) Przy ustalaniu odpowiedniego stopnia i czasu trwania restrykcyjności Rada Prezesów utrzyma podejście oparte na danych. W szczególności decyzje Rady Prezesów w sprawie stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej” – napisano w komunikacie.

„Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja szybko powróciła do średniookresowego docelowego poziomu 2 proc. Na podstawie aktualnej oceny Rada Prezesów uważa, że podstawowe stopy procentowe EBC znajdują się na poziomach, które – jeśli zostaną utrzymane przez dostatecznie długi okres – istotnie przyczynią się do osiągnięcia przyjętego celu. W przyszłych decyzjach Rada Prezesów dopilnuje, by podstawowe stopy procentowe EBC były na wystarczająco restrykcyjnych poziomach tak długo, jak będzie to konieczne” – dodano.

EBC podał, że dotychczasowe podwyżki stóp proc. mocno oddziałują na warunki finansowe.

„Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Napływające informacje zasadniczo pokrywają się z jej wcześniejszą oceną średniookresowych perspektyw inflacji. Nie licząc dodatniego efektu bazy związanego z energią w inflacji ogółem, inflacja bazowa w dalszym ciągu wykazywała trend spadkowy, a wcześniejsze podwyżki stóp procentowych wciąż mocno oddziałują na warunki finansowania. Zacieśnienie warunków finansowania działa hamująco na popyt, co przyczynia się do spadku inflacji – napisano w komunikacie.

EBC o programie PEPP

Dodano, że EBC podtrzymał zakończenie reinwestycji w ramach programu PEPP z końcem 2024 r.

„W pierwszym półroczu 2024 Rada Prezesów zamierza nadal w całości reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu PEPP. W drugim półroczu zamierza zmniejszać portfel PEPP średnio o 7,5 mld EUR miesięcznie. Rada Prezesów planuje wygaszenie reinwestycji w ramach programu PEPP z końcem 2024” – napisano.

„Przy reinwestowaniu spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych z portfela PEPP Rada Prezesów nadal będzie stosować elastyczne podejście, by przeciwdziałać związanym z pandemią zagrożeniom dla mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. (…) Portfel programu APP jest zmniejszany w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych” – dodano.

Kolejne posiedzenie EBC w marcu

Bank centralny strefy euro powtórzył, że jest gotowy dostosować wszystkie swoje narzędzia polityki monetarnej do zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego.

„Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do powrotu inflacji do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen” – napisał EBC w komunikacie.

EBC podał, że będzie monitorować wpływ programu TLTRO na nastawienie w polityce monetarnej.

„W miarę jak banki będą spłacać kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, jak ukierunkowane operacje pożyczkowe i ich bieżące spłaty przyczyniają się do kształtowania nastawienia polityki pieniężnej” – napisano.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 6-7 marca. Po posiedzeniu zostaną zaprezentowane najnowsze kwartalne projekcje makroekonomiczne

Źródło: PAP BIZNES