e-sposób na koronawirusa w budownictwie mieszkaniowym

e-sposób na koronawirusa w  budownictwie mieszkaniowym
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Które sprawy w Polsce mogą załatwić zdalnie deweloperzy, a jakie wymagają formy papierowej - rozmawiamy z Michałem Sapotą, prezesem HRE Investments.
#MichałSapota: Jedno mieszkanie mogłoby nabyć drogą elektroniczną kilku inwestorów, a każdy z nich w odpowiedniej części byłby wpisany do księgi wieczystej @HeritagePolska @PZFD_

W Estonii wprowadzano tzw. E-notariat o czym pisaliśmy już na stronach aleBank.pl. To rozwiązanie pozwala notariuszom na zdalne składanie zapytań do 16 różnych rejestrów oraz sporządzanie i formułowanie treści umów, przekazywanie umów do szeregu rejestrów oraz monitorowanie procesu realizacji umów.

Rozwiązanie oczekiwane przez deweloperów

Wprowadzenia tego typu rozwiązania w naszym kraju chciałby Polski Związek Firm Deweloperskich. 

Jednym powodów, który zachęca PZFD do zgłaszania tego typu postulatu był spadek liczby zawieranych notarialnie umów sprzedaży mieszkań w ostatnich tygodniach, kiedy to w obawie przed rozszerzeniem się pandemii koronawirusa rząd ograniczył możliwości kontaktów osobistych.

W efekcie wiele kancelarii notarialnych nie pracowało lub pracowało w ograniczonym zakresie.

Michał Sapota, prezes HRE Investments w rozmowie z aleBank.pl stwierdził, że jego firma nie odczuła wyraźnego spadku sprzedaży mieszkań. Umowy notarialne były zawierane z zachowaniem wymogów ostrożnościowych. Tym nie mniej w jego opinii właśnie teraz jest doskonały moment na wprowadzenie w naszym kraju podobnych rozwiązań jak w Państwach Bałtyckich.

Czytaj także: Zakup mieszkania potwierdzony zawartą elektronicznie umową notarialną – sposób na koronawirusa

Jedno mieszkanie dla wielu inwestorów

Prezes HRE Investments wzbogaciłby rozwiązanie e-notariatu o możliwość takiej modyfikacji przepisów, aby jedno mieszkanie mogłoby nabyć drogą elektroniczną kilku inwestorów, a każdy z nich w odpowiedniej części byłby wpisany do księgi wieczystej.

To umożliwiłoby inwestowanie na rynku nieruchomości osobom, które mają pewne nadwyżki finansowe, ale nie stać ich na kupienie całego mieszkania.

Michał Sapota zwraca uwagę, że wiele czynności związanych z relacjami klient-deweloper można już teraz realizować zdalnie.

Jednak współpraca z urzędami ciągle wymaga w wielu przypadkach osobistego kontaktu i przedkładania dokumentów w formie papierowej. A tak być nie musi – stwierdza rozmówca aleBank.pl.

e-notariat w chmurze?

Czynności, które nadal są wykonywane w tradycyjnej formule to np. składanie wniosków o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami łącznie z projektem budowlanym i innymi dokumentami wymaganymi przez administrację samorządową.

Tego typu dokumenty zdaniem Michała Sapoty mogłyby być składane elektroniczne, mogłyby być zawieszone w chmurze, do której miałby dostęp urzędnik jak i petent.

Źródło: aleBank.pl