Dzięki AI EBC lepiej rozumie rynek i gospodarkę

Dzięki AI EBC lepiej rozumie rynek i gospodarkę
Fot. stock.adobe.com / niphon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sztuczna inteligencja (AI) stwarza nowe sposoby gromadzenia, analizowania i interpretowania danych statystycznych, co może być wykorzystywane w takich obszarów jak zarządzanie ryzykiem, nadzór bankowy i analiza polityki pieniężnej. Europejski Bank Centralny wykorzystuje tę szybko rozwijającą się technologię.

EBC zbiera, przetwarza i rozpowszechnia dane od ponad 10 mln podmiotów prawnych w Europie, klasyfikując je według sektorów instytucjonalnych (np. instytucje finansowe, przedsiębiorstwa niefinansowe, sektor publiczny). Klasyfikacje te są konieczne dla podejmowania decyzji.

Automatyzując klasyfikację i strukturyzację danych, EBC może lepiej zrozumieć sytuację finansową milionów firm, banków i podmiotów publicznych.

Boty na usługach EBC

Problemem jest to, że gromadzone dane są w dużej mierze nieustrukturyzowane i nie nadają się bezpośrednio do obliczenia inflacji. Za pomocą technik opartych na sztucznej inteligencji, takich jak web scraping i uczenie maszynowe, EBC stara się  przekształcić te nieustrukturyzowane dane w przydatne wnioski.

AI wykorzystywana jest też do pogłębienie wiedzy dotyczącej zachowań podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych i ich reakcji na zmiany cen.  EBC gromadzi ogromną ilość danych w czasie rzeczywistym na temat cen poszczególnych produktów.

Web scraping polega na pozyskiwaniu informacji ze stron internetowych, aby móc je następnie przechowywać w formie ustrukturyzowanych danych i wykorzystywać do analiz. Powszechnie wykorzystuje się w tym celu wyspecjalizowane boty.

Wsparcie banku centralnego od ChatGPT

Jednym z obszarów, w którym sztuczna inteligencja już ma duże zastosowanie, jest nadzór bankowy. EBC opracował platformę Athena, która wykorzystuje modele przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Platforma pomaga nadzorcom analizować różnorodne dokumenty tekstowe, w tym artykuły prasowe, oceny nadzorcze i dokumenty bankowe. Ułatwia klasyfikację tematów, analizę nastrojów, dynamiczne modelowanie tematów i rozpoznawanie jednostek.

Pracownicy EBC wykorzystują też Wielkie Modele Językowe, z których najbardziej znany jest ChatGPT.

Modele te potrafią analizować i porównywać dokumenty przygotowane przez nadzorowane przez EBC banki. Służą także do szybkiego przygotowywania podsumowań i streszczeń, zawierających najbardziej istotne dla pracowników banku informacje.

Duży model językowy może również pomóc w udoskonaleniu tekstów pisanych przez pracowników, dzięki czemu komunikat EBC staje się łatwiejszy do zrozumienia dla opinii publicznej.

Witold Gadomski
Witold Gadomski, publicysta ekonomiczny, od ponad 20 lat pracujący w Gazecie Wyborczej. Autor książki o Leszku Balcerowiczu, współautor Kapitalizm. Fakty i iluzje. Od 2020 roku współpracuje z portalem BANK.pl.
Źródło: BANK.pl