Dyrektorzy finansowi: widzimy wyraźny spadek poczucia niepewności gospodarczej

Dyrektorzy finansowi: widzimy wyraźny spadek poczucia niepewności gospodarczej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wynika z kolejnej edycji międzynarodowego badania "CFO Survey", przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte optymizm dyrektorów finansowych (CFO) rośnie co przekłada się na opinie, że polska gospodarka będzie kontynuowała stabilny wzrost.

W 2018 w Polsce słabszy kurs walutowy i spadek bezrobocia

86 proc. menedżerów prognozuje, że wzrost PKB nie przekroczy 3,5 proc., z czego 54 proc. uważa, że przekroczy on 2,5 proc. 80 proc. dyrektorów jest zdania, że mamy do czynienia z niskim lub normalnym poziomem niepewności gospodarczej. Niemniej, istnieje nadal szereg czynników, które stanowią istotne obszary ryzyka dla prowadzenia działalności w roku 2018. Są to: niedobór wykwalifikowanych pracowników, wzrost kosztów operacyjnych i presja cenowa – podał Deloitte.

Należy przyznać, że poprzednie edycje badań wykazały, że dyrektorzy finansowi wiarygodnie przewidują rozwój polskiej gospodarki, a ich wcześniejsze prognozy dot. wzrostu PKB dla Polski na rok 2013 (około 1,5 proc PKB), 2014 (około 3 proc.), 2015 (około 3 proc.) i rok 2016 (około 3 proc.) sprawdziły się.

Krzysztof Pniewski, Partner i Lider Programu CFO w Polsce ocenia, że prognozy CFO na rok 2017 na poziomie około 3 proc. wydają się na dziś bardzo ostrożne. – Warto pamiętać, że duży wpływ na wzrost PKB w ostatnich 12 miesiącach miał przyrost konsumpcji w kraju, m.in. z Programu 500+. Pytaniem pozostaje czy w drugiej połowie tego roku umożliwi on równie dynamiczny wzrost PKB jak w pierwszej połowie – dodaje Pniewski.

Z badania wynika również, że 57 proc. CFO w 2018 roku oczekuje wzrostu inflacji powyżej 2 proc. – Dyrektorzy zakładają istotny impuls inflacyjny, który mógłby być efektem wzrostu kosztów płac wynikających z rosnących braków wykwalifikowanej kadry, podniesienia płacy minimalnej, obciążeń Funduszu Ubezpieczeń Społecznych czy też programu 500+ – wynika z raportu.

Zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2018 w Polsce będziemy mieli do czynienia z nieco słabszym kursem walutowym (4,1-4,3 PLN/ EUR) i dalszym spadkiem niskiego już poziomu bezrobocia (45 proc. ankietowanych).

Warto dodać, że ostatnie miesiące spowodowały w Polsce znaczny spadek poczucia niepewności gospodarczej. Jej poziom w drugiej połowie tego roku gwałtownie spadł, wracając do poziomu z przełomu lat 2014-15. Zdaniem 80 proc. CFO mamy do czynienia z niskim lub normalnym poziomem niepewności, a tylko 20 proc. uważa, że jest on wysoki – to spadek o 51 pp. w stosunku do badania sprzed pół roku.

– Ocena poziomu niepewności zmieniła się również w Europie, ale nie aż tak mocno jak w Polsce. Wśród 19 krajów Europy średnio 52 proc. CFO odczuwało wysoki poziom niepewności. Jest to 9 pp. mniej niż pół roku temu. Branże o najwyższym poczuciu niepewności gospodarczej to dobra konsumpcyjne, usługi finansowe, budownictwo i produkcja – podsumowali badacze.