Dynamiczny wzrost zysku i skali działalności

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x268W II kwartale Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 855,6 mln złotych zysku netto, o 6,6 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Skonsolidowane wyniki po raz pierwszy uwzględniają akwizycję spółek Nordei, która pozytywnie wpłynęła na wypracowane przychody, skokowe umocnienie pozycji lidera polskiej bankowości i zwiększenie udziałów rynkowych w głównych segmentach. Przychody uzyskane w II kwartale wzrosły o 16 proc. q/q w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego, prowizyjnego i pozostałego. Dzięki przejęciu udział w rynku bankowym wzrasta do 17 proc. Skonsolidowane aktywa wzrosły o 22,5 proc. r/r do 242,3 mld zł. PKO Bank Polski utrzymał znacząco wyższą dochodowość i efektywność od średniej w sektorze bankowym.

Skonsolidowany wynik finansowy za I półrocze 2014 r. w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku wzrósł o 7,7 proc. do 1658,1 mln złotych. Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej w I półroczu ukształtował się na poziomie 5,5 mld złotych, czyli o 9,8 proc. wyższym r/r, w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego o 8,8 proc. r/r oraz prowizyjnego o 3,8 proc. r/r. Przy czym wzrost przychodów aż o 16 proc. w samym II kwartale wynikał ze wzrostu wyniku odsetkowego o 11,4 proc. q/q i prowizyjnego o 11,1 proc. q/q.

Nie zwalniamy tempa, tworząc solidną postawę do budowy trwałych przewag konkurencyjnych i nowych źródeł przychodów. Proces integracji spółek Nordei przebiega zgodnie z planem i jest już na bardzo zaawansowanym etapie, koncentrujemy się na wypracowaniu synergii. Wyniki i aktywa integrowanych spółek zwiększyły przychody i pozycję rynkową Grupy PKO. Jednocześnie realizujemy inne ważne projekty zawarte w naszej nowej strategii, jakimi są: rozwój nowego modelu bancassurance, utworzenie banku hipotecznego i wspólnego standardu płatności mobilnych – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Łączny udział rynkowy PKO Banku Polskiego oraz Nordei w kredytach wzrósł o 2,2 p.p. w stosunku do końca ubiegłego roku, do poziomu 18,3 proc., a w depozytach wzrósł o 1,4 p.p. do poziomu 17,7 proc. – głównie w wyniku wzrostu udziału depozytów podmiotów instytucjonalnych.

Kredyty netto wzrosły do 178,0 mld złotych o 19 proc. q/q, a depozyty klientowskie do 171,4 mld złotych o 12,3 proc. q/q.

W porównaniu do poprzedniego kwartału skonsolidowany ROE wzrósł o 0,3 p.p. do 13,4 proc., zaś ROA utrzymał się na poziomie 1,6 proc. Zwrot z kapitału samego Banku sięgnął 13,5 proc. i jest najwyższy wśród banków konkurencyjnych.

Grupa utrzymuje także wysoką efektywność kosztową, przy dynamicznym rozwoju działalności biznesowej. Na koniec I półrocza wskaźnik C/I w ujęciu rocznym ukształtował się na poziomie 43,4 proc. i w r/r wzrósł nieznacznie o 0,3 p.p.

Od ponad 3 lat Bank utrzymuje najwyższy poziom marży odsetkowej wśród głównych konkurentów, znacząco wyższy od średniej dla sektora bankowego. Na koniec I półrocza tego roku marża w ujęciu skonsolidowanym wynosiła 3,6 proc.

Poprawiła się jakość portfela kredytowego, udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości spadł o 1,9 pp. r/r oraz o 0,9 pp. w ujęciu kwartalnym, do poziomu 7,2 proc. Koszty ryzyka obniżyły się o 14 p.b. r/r, a w ujęciu kwartalnym o 5 p.b., do poziomu 1,2 proc.

Współczynnik wypłacalności Grupy Kapitałowej PKO ukształtował się na poziomie 12,32 proc.
Istotnie wzrosła sprzedaż kredytów konsumpcyjnych, w I półroczu tego roku wyniosła 4,8 mld złotych, czyli o ok. 50 proc. więcej w porównaniu do I półrocza 2013 r. Sprzedaż kredytów hipotecznych w I półroczu tego roku sięgnęła ponad 6 mld złotych, o blisko 24 proc. więcej niż w I półroczu 2013 r.

PKO Bank Polski konsekwentnie realizuje strategiczne projekty, które są odpowiedzią na wyzwania, jakie niesie przyszłość i pozwolą budować przewagi w nowych obszarach konkurowania o klientów. Buduje nowy model bancassurance, który będzie źródłem dodatkowych przychodów. Niedawno złożył wniosek o utworzenie spółki ubezpieczeń majątkowych do Komisji Nadzoru Finansowego. Z oferty ubezpieczeń na życie nowej spółki z Grupy – PKO Ubezpieczenia mogą skorzystać klienci nabywający i posiadający kredyty hipoteczne, rachunki osobiste, a od niedawna także pożyczki gotówkowe.

Bank rozwija bankowość mobilną, od niedawna użytkownicy IKO mogą korzystać z nowej wersji aplikacji, która nie tylko jest znacznie szybsza, ale została też wzbogacona o nowe, wygodne funkcje. Rośnie także grono klientów korzystających z IKO, dotychczas 185 tysięcy użytkowników aplikacji dokonało łącznie ponad milion transakcji.

Oferta PKO przyciąga coraz więcej najmłodszych klientów. Dzięki PKO Junior dzieci poniżej 13. roku życia w praktyce uczą się podstawowych pojęć związanych z finansami i zarządzają swoim minibudżetem. W ramach oferty PKO Junior Bank otworzył 131 tysięcy rachunków, z których skorzystało 124,5 tysiąca dzieci. W ostatnich miesiącach Bank uzupełnił ofertę PKO Junior o przedpłacone karty dla dzieci w postaci klasycznego plastiku, naklejki zbliżeniowej, a także silikonowego breloka czy maskotki żyrafki.

Większe bezpieczeństwo płynnościowego i stabilne źródła finansowania zapewni Bank Hipoteczny, który rozpocznie działalność w Grupie PKO na przełomie 2014 i 2015 r.

PKO Bank Polski