Dynamiczny rozwój BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń

Dynamiczny rozwój BZ WBK-Aviva Towarzystw Ubezpieczeń
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń podsumowały wyniki biznesowe za 2013 rok. Potwierdzeniem dobrej pozycji finansowej spółek są wzrost zysku o 29% r/r oraz wzrost wyniku technicznego o 41% r/r. Jednocześnie, BZ WBK-Aviva TU w ciągu dwunastu miesięcy 2013 r. wypłaciły klientom ponad 29 mln zł z tytułu świadczeń i odszkodowań, czyli o 41% więcej niż rok wcześniej.

W zakresie sprzedaży spółki koncentrowały się na produktach ochronnych, zarówno tych powiązanych z ofertą kredytową banku, jak również ubezpieczeniach tzw. niepowiązanych. Wynikiem tego był wzrost składki w tej kategorii o 19% w stosunku do 2012 roku. Na niewielki spadek sumarycznego przypisu składki brutto o 2% r/r, wpłynęła niższa sprzedaż ubezpieczenia inwestycyjnego z UFK typu unit-linked.
140319.bz.wbk.aviva.01.600x235

Obie spółki zanotowały znaczną poprawę wskaźników bezpieczeństwa – zarówno pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi jak i pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami. Świadczą one o solidnych fundamentach stabilności biznesowej.
140319.bz.wbk.aviva.02.600x207

charchula.krzysztof.01.150xRok 2013 był dla nas szczególny, głównie ze względu na decyzję Banku Zachodniego WBK i Avivy, o przedłużeniu do 2033 r. strategicznej współpracy w obszarze ubezpieczeń poprzez nasze spółki BZ WBK-Aviva. Na bazie nowej umowy akcjonariuszy, jednym z kluczowych zadań było wdrożenie w drugiej połowie 2013 r. naszych produktów do rozszerzonej, po fuzji z Kredyt Bankiem, sieci sprzedaży Banku Zachodniego WBK. Poza tym istotnym zadaniem, kontynuowaliśmy rozwój biznesu poprzez zapewnianie klientom banku wartościowej ochrony ubezpieczeniowej oraz ich jak najlepszą obsługę posprzedażową. Nasze wyniki biznesowe za 2013 r. są dowodem efektywnie prowadzonych działań na wielu płaszczyznach, przy bardzo dobrej współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, komentuje Krzysztof Charchuła, prezes zarządu BZ WBK-Aviva TU.

W ubiegłym roku BZ WBK-Aviva TU na Życie zaoferowało nowy produkt – ubezpieczenie na życie Opiekun Rodziny, które wzbogaciło paletę produktów tzw. niepowiązanych z ofertą kredytową banku i pokazało nową jakość w zakresie obsługi posprzedażowej. Klienci po przystąpieniu do ubezpieczenia otrzymują pocztą specjalne pakiety powitalne z materiałami o produkcie. Objęci są także kontaktem telefonicznym, który ma na celu upewnienie się, że zakres ubezpieczenia został przez nich właściwie zrozumiany. Produkt spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy sięgnęło po niego ponad 12 tys. klientów.

Właśnie obszarowi obsługi klienta spółki poświęcają dużo uwagi. W 2013 roku wprowadzono także uproszczone procesy likwidacji szkód – w zakresie ubezpieczenia domów i mieszkań, co oznacza szybsze rozpatrywanie spraw, w ciągu kilku dni, pomimo znacznego wzrostu ich ilości. Czas oczekiwania na decyzję został skrócony o 23% r/r. Natomiast w zakresie ubezpieczeń życiowych o 12% r/r.

W nadchodzących latach przed BZ WBK-Aviva TU stoją ambitne cele sprzedażowe. Nowa umowa akcjonariuszy zapewnia perspektywę dalszego intensywnego rozwoju poprzez długoletnią współpracę w zakresie oferowania produktów w całej sieci Banku Zachodniego WBK. W tym roku spółki skupią się na rozwoju sprzedaży przez wszystkie kanały dystrybucji banku z uwzględnieniem kanałów mobilnych. Planowany jest dalszy rozwój oferty produktowej, głównie w linii produktów tzw. niepowiązanych z ofertą kredytową banku, w tym dla segmentów klienta zamożnego oraz małych i średnich firm. Równolegle zaplanowane są intensywne działania mające na celu podnoszenie poziomu satysfakcji klienta związane z wysokimi standardami obsługi, w tym głównie w procesach likwidacji szkód.

Źródło: BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
BZ WBK-Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A.