Dwucyfrowy wzrost na europejskim rynku kredytów konsumenckich

Dwucyfrowy wzrost na europejskim rynku kredytów konsumenckich
Logo Eurofinas
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wyniki aktualnego Eurofinas Quarterly Survey ujawniają, że w I kwartale 2016 r., łączna kwota nowo udzielonych kredytów konsumenckich, udzielonych przez instytucje biorące udział w tej edycji badania1 odnotowała wzrost o 12,9%, porównując z danymi sprzed roku. Europejski rynek kredytów konsumenckich utrzymuje pozytywną dynamikę wzrostu w zdecydowanej większości tych krajów, które są reprezentowane w Eurofinas.

Wolumen nowo udzielonych pożyczek i kredytów przeznaczonych na finansowanie zakupu samochodu (łącznie – nowych i używanych) wzrósł w pierwszym kwartale 2016 roku o 14,4%, w porównaniu do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Podobnie, pożyczki i kredyty udzielone na cele konsumpcyjne odnotowały dwucyfrowy wzrost ‒ o 12,2%.

Kraje, których instytucje osiągnęły największe wzrosty łącznej kwoty nowo udzielonych kredytów i pożyczek konsumenckich to Norwegia (aż 52,9%), Portugalia (30%) oraz Rumunia (29,6%). Największy spadek notuje Szwecja (-40,9%). W kategorii nowo udzielonych kredytów i pożyczek konsumenckich dla Norwegii obserwujemy wzrost w odniesieniu do I kwartału 2015 r. aż o 129%, wysoki wynik osiągnęła również Dania (29,5%), w przeciwieństwie do Szwecji, której instytucje w I kwartale 2016 r. udzieliły o 20% mniej takich produktów.

Dane członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, reprezentujące Polskę, na tym tle również wyglądają optymistycznie. W odniesieniu do I kwartału 2015 r. ‒ w I kwartale 2016 r. obserwujemy wzrost łącznej kwoty nowo udzielonych kredytów i pożyczek konsumenckich o 15,4%, a w tym pożyczki i kredyty udzielone na cele konsumpcyjne wzrosły o 16,3%.

Wśród krajów, których instytucje odnotowały największe wzrosty wolumenu nowo udzielonych kredytów i pożyczek na zakup samochodu (nowego lub używanego), dla większości obserwujemy dwucyfrowe wzrosty, a największe dla firm z  Rumuni i Portugali odpowiednio o 50% i  43,9%. Z drugiej strony największy spadek w tej kategorii widzimy dla Szwecji (-42,6%) oraz Polski (-8,4%), gdzie kredyty na finansowanie samochodu niemal zniknęły z rynku kredytowego.

– Polska, w stawce 15 krajów europejskich zachowuje przeciętnie dobrą, choć nie najwyższą dynamikę wzrostu. Ważne, by udało się ją co najmniej zachować. Wskazania wyprzedzające koniunktury na rynku kredytów konsumenckich, jakie systematycznie prezentowane są przez ekspertów Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH w postaci Barometru KPF-IRG SGH pozwalają na ostrożny, ale jednak optymizm w tym  obszarze – zauważa Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Komentując dane, Jurgita Bucyte, Starszy Doradca ds. Statystyki i Spraw Gospodarczych w Eurofinas, powiedziała: „Wzrosty, które obserwujemy na europejskim rynku kredytów konsumpcyjnych w pierwszym kwartale 2016 r. przekroczyły oczekiwania. Na te wyniki wpłynęły opóźnione skutki niskich cen ropy naftowej, niskiej inflacji oraz polityki fiskalnej i monetarnej. Według Komisji Europejskiej2, szersza ekspansja makroekonomiczna jest napędzana przez popyt krajowy, w szczególności poprzez prywatną konsumpcję. Podczas, gdy na wyniki w pozostałych kwartałach 2016 r. mogą mieć wpływ negatywne skutki niepewności politycznej, zagrażając zaufaniu konsumentów, to jednak istnieją podstawy do optymizmu i kontynuacji  dalszego wzrostu kredytów konsumpcyjnych”.

Dane pochodzą z kwartalnego raportu Eurofinas (Eurofinas Quarterly Survey) i w sposób syntetyczny opisują sytuację w zakresie sprzedaży kredytów konsumenckich w takich krajach jak: Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania i Włoch.

1 Instytucje udzielające kredytów  i pożyczek konsumenckich, których dane zebrane zostały w zestawienia reprezentują następujące kraje, gdzie działają członkowie Eurofinas: Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja i Rumunia.

2 European Commission’s European Economic Forecast, Spring 2016

Źródło: EUROFINAS | KPF