Dwucyfrowe wyniki produktów inwestycyjnych z oferty Deutsche Bank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

wzrost.kasa.01.400x300Kolejne produkty inwestycyjne z oferty Deutsche Bank osiągają bardzo dobre wyniki. Zakończone właśnie dwie edycje produktów db Elita Funduszy III zapewniły Klientom dwucyfrowe zyski: w wysokości 24,44% i 15,26% brutto, w skali 3 lat, przy pełnej ochronie kapitału.

Trzyletni produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy db Elita Funduszy III_3 osiągnął wynik 19,79% netto (~24,44% brutto czyli 8,15% p.a.). Aktywem bazowym produktu był fundusz inwestycyjny Franklin Templeton Global Total Return.

Z kolei db Elita Funduszy III_4 (również o trzyletnim okresie inwestycyjnym) wypracowała dla Klientów premię w wysokości 12,36% netto (~15,26% brutto czyli 5,08% p.a.). Zysk z db Elity Funduszy III_4 zależał od wyniku funduszu inwestycyjnego PIMCO Global Real Return.

Z uwagi na wbudowany mechanizm gwarancji kapitału, produkty z linii db Elita Funduszy stanowią alternatywę dla Klientów, którzy chcą skorzystać na wzrostach funduszy inwestycyjnych bez ryzyka utraty swojego kapitału. Warto podkreślić, że do tej pory wszystkie edycje produktów z linii db Elita Funduszy, które oferujemy naszym Klientom regularnie od 2011 r., zakończyły się dodatnimi wynikami. Średnioroczny zysk dla Klientów kształtował się w przedziale od 4,47% do 11,16% brutto p.a. w zależności od produktu. Co ważne, db Elity Funduszy zapewniają 100-procentową ochronę składki zainwestowanej, a zysk zależy od wyników wyselekcjonowanych przez naszych ekspertów funduszy inwestycyjnych, które stanowią aktywo bazowe – mówi Monika Szlosek, Dyrektor Bankowości Detalicznej i Inwestycyjnej, Deutsche Bank.

Poszczególne subskrypcje db Elit Funduszy uruchamiane są z częstotliwością miesięczną. Już w pierwszych dniach grudnia w ofercie Deutsche Bank pojawi się kolejna db Elita Funduszy oparta o nowy koszyk funduszy.

Deutsche Bank kieruje ofertę produktów strukturyzowanych do Klientów zainteresowanych inwestycjami, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów. W zależności od rozwiązania, produkty dostępne są także w wersjach z mechanizmem pełnej lub częściowej ochrony kapitału. Subskrypcje kolejnych edycji produktów są uruchamiane na początku każdego miesiąca.

Źródło: Deutsche Bank Polska S.A.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.