Duży popyt inwestorów na certyfikaty inwestycyjne funduszu Altus FIZ Aktywny Akcji, zarządzanego przez giełdowe Altus TFI S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Notowane na warszawskiej giełdzie zależne Altus TFI S.A. z sukcesem uplasowało szóstą otwartą emisję certyfikatów Altus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywny Akcji, inwestującego do 100% środków w akcje wyselekcjonowanych spółek notowanych na GPW.

Dzięki napływowi nowych środków i stopie zwrotu wypracowanej przez zarządzających jego aktywa wzrosły w lipcu br. o 22% do 75,54 mln zł, w sierpniu trwa kolejna emisja  Altus FIZ Aktywny Akcji, a certyfikaty inwestycyjne można kupić bezpośrednio w Altus TFI S.A. (www.altustfi.pl). 

Z uwagi na poprawę koniunktury na rodzimym rynku akcji postanowiliśmy poszerzyć w tym roku naszą ofertę o kolejny fundusz akcyjny, inwestujący w wybrane spółki notowane na GPW w Warszawie. Naszym zdaniem, dzięki prawidłowej selekcji Altus FIZ Aktywny Akcji powinien zapewnić inwestorom atrakcyjny zysk. Na razie wyniki wypracowane przez zarządzających są znakomite – od początku działalności, czyli od 28 stycznia ub.r. wynosi stopa zwrotu 10,23%. Liczymy, że teraz, gdy koniunktura na giełdzie jest znacznie lepsza Altus FIZ Aktywny Akcji, którym zarządza ten sam zespół co Altus FIZ Akcji+, czy naszym flagowym funduszem Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ przyniesie inwestorom godziwe zyski i odniesie sukces rynkowy – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

Źródło: Altus TFI S.A.