Dom kultury w miejscu przedwojennej gazowni – zakończyła się pierwsza w Europie inwestycja infrastrukturalna finansowana ze środków unijnej inicjatywy JESSICA.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

121211.jessica.250x177Mieszkańcy Koźmina Wielkopolskiego od dzisiaj mogą korzystać z nowego Domu Kultury, który powstał w wyniku rewitalizacji obiektu przedwojennej gazowni. Jest to pierwsza w Europie zakończona inwestycja infrastrukturalna współfinansowana ze środków unijnej inicjatywy JESSICA, wdrażanej w Wielkopolsce przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Uroczystość otwarcia ośrodka miała miejsce 10 grudnia br.

Inwestycję zrealizowała 14-tysięczna Gmina Koźmin Wielkopolski. Na zdegradowanym terenie miasta, na którym działała kiedyś przedwojenna gazownia, powstał nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt użyteczności publicznej. Jest nim dom kultury mieszczący pracownie modelarskie, studio nagrań, salę konferencyjno-widowiskową, salę baletową, a także scenę małych form teatralnych.

– Koszt stworzenia nowego Domu Kultury wydaje nam się niewysoki w odniesieniu do korzyści, jakie ten projekt daje naszemu miastu i jego mieszkańcom – mówi Jarosław Ratajczak, Zastępca Burmistrza Koźmina Wielkopolskiego. – Rewitalizacja obiektu stała się impulsem do rozpoczęcia innych przedsięwzięć poprawiających atrakcyjność Koźmina Wlkp. Wystarczy wspomnieć, że naprzeciwko nowopowstałego obiektu trwają prace nad budową miejskiego stadionu sportowego – dodaje Ratajczak.

Obiekt powstał w bardzo szybkim tempie – jego otwarcie nastąpiło bowiem w ciągu 14 miesięcy od dnia, w którym Bank Gospodarstwa Krajowego podjął decyzję o przyznaniu pożyczki JESSICA. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 1,5 mln zł, przy czym pożyczka pokryła 2/3 tej kwoty, tj. 1 mln zł.

– Celem inicjatywy JESSICA nie jest zysk przekładany wprost na wartości finansowe – mówi Dariusz Daniluk, Prezes BGK. – Istotą tego instrumentu jest wspieranie możliwości rozwojowych miast i poprawa jakości życia ich mieszkańców. Inwestycje takie wymagają jednak, z powodu ich niższej rentowności, specjalnych, preferencyjnych warunków finansowania. JESSICA jest właśnie tym optymalnym rozwiązaniem, w którym doceniane są aspekty społeczne przedsięwzięcia poprzez odpowiednio niską cenę pożyczki. W przypadku Domu Kultury w Koźminie Wlkp. mówimy o oprocentowaniu poniżej 2,5% – podkreśla Dariusz Daniluk.

JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą państwom członkowskim finansowanie, ze środków europejskich,  trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach inicjatywy JESSICA pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) m.in. dla woj. wielkopolskiego. Działając jako FROM, BGK oferuje inwestorom realizującym projekty miejskie preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy JESSICA realizowanej ze środków dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw na lata 2007-2013.