DNB rozwija bankowość korporacyjną

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

dnb.03.400x205DNB Bank Polska, po zmianie profilu na specjalistyczny bank korporacyjny, rozwija się w segmencie bankowości korporacyjnej. Na koniec pierwszego półrocza osiągnął zysk netto w wysokości 25,7 mln zł. Bank poprawia też wskaźniki efektywnościowe, pozyskuje nowych klientów - z sektorów gospodarki, w których się specjalizuje.

DNB Bank Polska zakończył pierwsze sześć miesięcy 2014 r. zyskiem netto w wysokości 25,7 mln zł. To znacząco lepszy wynik niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to bank miał ponad 12 mln zł straty. Wynik z tytułu odsetek wyniósł na koniec czerwca tego roku 133,3 mln zł, zaś wynik z tytułu prowizji 27,7 mln zł. Wynik z działalności bankowej na koniec czerwca to 105,6 mln zł. Suma bilansowa wyniosła 9,3 mld zł. Bank poprawia też wskaźniki efektywności. Liczony na koniec czerwca wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) wyniósł 69,2% (na koniec czerwca ubiegłego roku było to 78,9%), a współczynnik wypłacalności 15,2% (14,9% rok wcześniej).

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznych rezultatów. Po ubiegłorocznej stracie, spowodowanej zmianą profilu banku i koniecznością przeprowadzenia restrukturyzacji, weszliśmy na ścieżkę rozwoju i budowania silnej kompetencji w obszarze bankowości korporacyjnej, powiedział Artur Tomaszewski, Prezes Zarządu DNB Bank Polska.

Dobre wyniki finansowe DNB to efekt m.in. rosnącej sprzedaży kredytów dla przedsiębiorstw. W pierwszym półroczu bank uruchomił kredyty na kwotę ponad 700 mln zł. Wartość portfela kredytowego DNB to 7,9 mld zł, z czego ponad 3,4 mld – to kredyty udzielone firmom (bank cały czas ma portfel kredytów hipotecznych, których udzielał kiedy prowadził działalność w segmencie detalicznym).

tomaszewski.artur.dnb.01.250x313Rynek dużych przedsiębiorstw w Polsce wykazał się dużą odpornością na kryzys. Sądzę, że w obliczu poprawy sytuacji gospodarczej, z którą mamy w tej chwili do czynienia – jest szansa na kontynuację pozytywnego trendu w drugim półroczu. Liczymy, że do końca roku uruchomimy kredyty na kwotę przekraczającą 800 mln zł, mówi prezes Tomaszewski.

DNB – po sprzedaży w 2013 roku części detalicznej i przeprowadzeniu restrukturyzacji – rozwija bankowość korporacyjną. Bank specjalizuje się w obsłudze firm o rocznych obrotach na poziomie co najmniej 80 mln zł – z wybranych branż, takich jak energetyka, w tym odnawialne źródła energii, handel hurtowy i detaliczny, TMT (telekomunikacja, media, technologie), motoryzacja, opakowania, produkcja żywności, usługi. DNB specjalizuje się ponadto w obsłudze sektora publicznego (jednostki samorządu terytorialnego, szpitale publiczne) – przeprowadził dotąd m.in. ponad 250 programów emisji obligacji komunalnych, a jego obecna ekspozycja na ten sektor to 700 mln zł. Bank cały czas prowadzi też obsługę klientów detalicznych, którzy pozostali w portfelu DNB po sprzedaży części detalicznej (głównie posiadacze kredytów hipotecznych).

Jak pokazały ostatnie miesiące – w trudnym i bardzo konkurencyjnym segmencie bankowości korporacyjnej jest miejsce dla banku średniej wielkości, wyspecjalizowanego w obsłudze firm z określonych sektorów gospodarki. W ostatnim czasie możemy się pochwalić kilkoma ciekawymi i dużymi transakcjami, na kwotę przekraczającą 100 mln zł każda – w takich sektorach jak paliwa, energetyka odnawialna, przemysł wytwórczy czy telekomunikacja. W najbliższych miesiącach zamierzamy się skoncentrować na intensyfikacji współpracy z obecnymi klientami, a także pozyskiwaniu nowych. W tej chwili obsługujemy około 800 dużych firm, do końca roku chcemy nawiązać współpracę z 40 kolejnymi, mówi prezes Tomaszewski.

Podobnie jak do tej pory, współpracę z klientami korporacjami bank chce oprzeć na trzech głównych obszarach produktowych: szeroko rozumianym finansowaniu, w szczególności finansowaniu międzynarodowych transakcji handlowych, bankowości transakcyjnej – w tym obsłudze płatności masowych i obsłudze gotówkowej, a także produktach skarbowych. Istotnym źródłem przychodów będą też produkty zabezpieczające ryzyko zmiany kursów walutowych i stóp procentowych, a także ryzyko zmian cen surowców.

Wyposażeni przez właściciela w odpowiedni kapitał i źródła finansowania, mamy ambicje dalszego rozwoju. W ciągu najbliższych lat chcemy wejść do czołówki banków działających w obszarze bankowości korporacyjnej – chcemy znaleźć się w gronie pięciu najlepiej ocenianych przez klientów banków korporacyjnych w Polsce – deklaruje prezes Tomaszewski.

Źródło: DNB Bank Polska S.A.