Prezes GPW: międzynarodowi ubezpieczyciele notowani na giełdzie

Prezes GPW: międzynarodowi ubezpieczyciele notowani na giełdzie
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uważa, że międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe z działalnością w Polsce, podobnie jak to jest w przypadku banków, mogłyby być ustawowo zobligowane do notowania na giełdzie - powiedział prezes GPW Marek Dietl.

GPW mogłaby odegrać rolę w finansowaniu programu modernizacji sił zbrojnych - twierdzi Marek Dietl #GPW #giełda

– Międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe mogłyby być ustawowo zobligowane do obecności na GPW, jak to jest w przypadku banków – powiedział ISBnews Dietl. Na GPW notowany jest już austriacki Talanx, który w Polsce przejął m.in. TU Europa, Wartę i polską część HDI.

Prezes GPW poinformował także, że prowadzone są prace nad uruchomieniem giełdowego rynku produktów rolnych. – Jesteśmy w grupie roboczej Ministerstwa Rolnictwa dotyczącej utworzenia w Polsce elektronicznej platformy żywnościowej, na której będą obracane wybrane towary rolne – zaznaczył Dietl. W połowie roku GPW podawała, że w pierwszej kolejności możliwe jest wprowadzenie instrumentów opartych o ceny pszenicy zwyczajnej.

Sztuczna inteligencja na GPW

GPW nie wyklucza również zastosowania sztucznej inteligencji. – Mam takie marzenie, żeby docelowo zautomatyzować badanie sprawozdań finansowych – GPW jako pierwsza giełda dostarczająca zaudytowane dane co miesiąc. To by było coś wielkiego dla dążenia do eliminacji asymetrii informacji – powiedział Dietl.

– Chcemy popracować nad wyróżnieniem GPW na tle innych rynków czy platform, czyli obok naszej kluczowej kompetencji łączenia podaży i popytu robić coś extra. Wydaje się, że relatywnie bezpieczniejsze jest inwestowanie w technologie i tu upatrujemy wzmocnienia łańcucha wartości. Obserwujemy ponadto wysiłki regulacyjne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w zakresie fintech i możemy tylko kibicować tego typu inicjatywom – dodał prezes.

GPW widzi szanse wzrostu w projektach umiędzynaradawiania swojego biznesu

Ponadto, w ramach umiędzynaradawiania biznesu, GPW widzi szanse wzrostu m.in. w segmencie posttransakcyjnym w regionie Europy Środkowej, czy w organizacji obrotu zielonymi certyfikatami na rynkach azjatyckich. – W regionie Europy Środkowej widzimy potencjał do umacniania pozycji, szczególnie w segmencie posttransakcyjnym. Nasze ambicje sięgają Azji, gdzie dzieje się dużo w zakresie polityki ekologicznej, którą moglibyśmy wspierać, czyli np. organizować obrót zielonymi certyfikatami w Azji – podkreślił Dietl.

Ponadto, zdaniem Dietla, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie mogłaby odegrać rolę w finansowaniu programu modernizacji sił zbrojnych. – Rynek finansowy, organizowany przez GPW, mógłby pomóc w finansowaniu modernizacji sił zbrojnych, np. poprzez emisje obligacji firmy leasingowej, która finansowałaby zakup sprzętu. To mogłaby być obligacja z wysokim ratingiem. Obecnie nie ma decyzji w tym zakresie – powiedział Dietl.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Źródło: ISBnews