Decyzje KNF dotyczące firm świadczących usługi płatnicze: IdoPayments, Monetia, Currency One

Decyzje KNF dotyczące firm świadczących usługi płatnicze: IdoPayments, Monetia, Currency One
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego podjęła między innymi decyzje dotyczące spółek: IdoPayments, Currency One SA i Monetia, czytamy w komunikacie KNF z 18 listopada 2022 roku. Publikujemy fragment komunikatu Komisji dotyczący tych firm.

Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej spółce:

IdoPayments sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Zakres świadczonych przez tę spółkę usług płatniczych obejmuje usługę acquiringu.

Czytaj także: Na liście ostrzeżeń publicznych KNF nowy podmiot

Rozszerzenie zezwolenia dla Monetii…

Komisja jednogłośnie zmieniła decyzję w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

Monetia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę spółkę usług płatniczych o usługi:

1) przyjmowania wpłat gotówki i dokonywania wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;

2) wykonywania transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:

a) przez wykonywanie usługi polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty

b) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego

c) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń;

3) wykonywania transakcji płatniczych wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2) ustawy o usługach płatniczych (ustawa), w ciężar środków pieniężnych udostępnionych z tytułu kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy;

4) wydawania instrumentów płatniczych.

Czytaj także: KNF: 4,285 mln zł kar dla ING Banku Śląskiego; część uchylona

…i dla Currency One

Komisja jednogłośnie zmieniła decyzję w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

Currency One SA z siedzibą w Poznaniu

poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych przez tę spółkę usług płatniczych o świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

Czytaj także: KNF: sektor bankowy z mniejszym o blisko 40 proc. rdr zyskiem netto w okresie styczeń-wrzesień

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF