db Gwarancja | Rok Dolara III – nowa subskrypcja produktu strukturyzowanego powiązanego z kursem USD/PLN w Deutsche Bank PBC

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Deutsche Bank PBC prowadzi zapisy w ramach subskrypcji db Gwarancji - Rok Dolara III - strukturyzowanego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego oferowanego we współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie. Produkt zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki i umożliwia osiągnięcie  kuponu z przedziału między 8 a 10 proc. w skali roku w zależności od zachowania kursu USD/PLN. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 25 stycznia 2013 r.

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja – Rok Dolara III zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec 12-miesięcznego okresu odpowiedzialności.

db Gwarancja – Rok Dolara III to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy chcą ochronić zainwestowany kapitał i oczekują od inwestycji możliwości wypracowania potencjalnego zysku wyższego niż oprocentowanie depozytów bankowych.

Potencjalny zysk z inwestycji w db Gwarancję – Rok Dolara III zależy od zachowania kursu USD/PLN weryfikowanego w trybie dziennym w okresie od 29.01.2013 do 15.01.2014 r. Klienci mogą otrzymać kupon (którego ostateczna wartość zostanie ustalona 29.01.2013r.) z przedziału między 8 a 10 proc. (co stanowić może nawet równowartość oprocentowania lokaty bankowej o stawce ok. 12,35 proc. w skali roku), jeżeli w okresie obserwacji poziom kursu USD/PLN utrzyma się w przedziale pierwotnym obliczanym jako wartość początkowa (która także zostanie ustalona 29 stycznia 2013 r.) +/- 0,23 zł. Jeśli w trakcie trwania inwestycji przedział pierwotny zostanie przekroczony, wówczas Klienci otrzymają drugą szansę na uzyskanie kuponu uzależnionego od kursu USD/PLN wyznaczonego przez przedziały wtórne. Jeżeli przedział pierwotny zostanie przebity od góry, to widełki przesuną się do góry o 0,23 zł a warunkiem naliczenia kuponu będzie utrzymywanie się kursu USD/PLN w przedziale wtórnym wyznaczonym przez wartość początkową powiększoną o 0,46 zł oraz samą wartość początkową. Jeśli z kolei przedział pierwotny zostanie przebity od dołu, to widełki przesuną się w dół o 0,23 zł, a kupon zostanie naliczony, jeśli do końca obserwacji kurs USD/PLN pozostanie w przedziale wtórnym: wartość początkowa – 0,46 zł. Jeżeli natomiast przedziały wtórne zostaną przekroczone, inwestycja zakończy się wypłatą zainwestowanej składki.

Opłata subskrypcyjna wynosi 0,5 proc. wpłacanej składki. Minimalna wpłata to 2 000 zł.
W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobrana zostanie opłata likwidacyjna, której wysokość uzależniona jest od liczby dni pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Ze względu na charakter produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych. Forma grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie w losowych sytuacjach umożliwia wypłacenie uposażonym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn.

Parametry db Gwarancji – Rok Dolara III:

 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • Okres subskrypcji: do 25.01.2013 r.
 • Okres odpowiedzialności: 12 miesięcy  
 • Waluta: PLN
 • Instrument bazowy: kurs PLN względem USD
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 29.01.2013 r.
 • Koniec ochrony ubezpieczeniowej: 29.01.2014 r.
 • Okres obserwacji: 29.01.2013 r. – 15.01.2014 r.  
 • Wartość początkowa: kurs PLN wobec USD ustalony zostanie 29 stycznia 2013 r. z dokładnością do czterech miejsc po przecinku
 • Przedziały:
  • przedział pierwotny: <wartość początkowa pomniejszona o 0,23 zł; wartość początkowa powiększona o 0,23 zł>
  • przedział wtórny górny: <wartość początkowa; wartość początkowa powiększona o 0,46 zł>
  • przedział wtórny dolny: <wartość początkowa pomniejszona o  0,46 zł; wartość początkowa>
 • Potencjalny kupon: 8-10 proc. p.a.* (jego ostateczna wartość zostanie ustalona 29.01.2013 r.)
 • Minimalna składka: 2 000 zł
 • Ochrona kapitału: 100 proc. zainwestowanej składki (składki pomniejszonej  o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności
 • Opłata subskrypcyjna: 0,5 proc.
 • Zysk z inwestycji jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany tylko ze względów informacyjnych, wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank PBC S.A.