db Gwarancja – Niemieckie TRIO – nowy produkt strukturyzowany w Deutsche Bank PBC

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

deutsche.bank.01.250x45Deutsche Bank PBC prowadzi zapisy w ramach subskrypcji db Gwarancji - Niemieckie Trio - strukturyzowanego produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego oferowanego we współpracy z Nordea Polska Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie. Produkt zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki i umożliwia osiągnięcie kuponu z przedziału między  7 a 9 proc. w skali roku w zależności od zachowania się cen akcji trzech niemieckich spółek - Henkel AG, Fresenius Medical Care AG oraz Metro AG. Zapisy w Oddziałach Deutsche Bank PBC potrwają do 26 marca 2013 r.

Oferowana w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie db Gwarancja – Niemieckie TRIO zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Maksymalny okres ochrony to trzy lata z możliwością wcześniejszego zakończenia tj. nawet po 12 lub po 24 miesiącach jeżeli zostanie spełniony warunek do wypłaty kuponu.

Potencjalny zysk z inwestycji db Gwarancja – Niemieckie TRIO zależy od zachowania się cen akcji trzech niemieckich spółek (koncernów o zasięgu globalnym) – Henkel AG, Fresenius Medical Care AG oraz Metro AG. Po pierwszym roku trwania inwestycji Klienci mogą otrzymać kupon z przedziału między 7 a 9 proc. (którego ostateczna wartość zostanie ustalona 28 marca 2013 r.), jeżeli w dniu drugiej obserwacji tj. 11 marca 2014 r. poziom cen akcji każdej spółki będzie większy lub równy od ich wartości początkowej (z dn. 28 marca 2013 r.). Spełnienie warunku spowoduje zakończenie okresu ochrony i wypłatę zainwestowanej składki powiększonej o wartość kuponu. Jeżeli natomiast w dniu obserwacji ceny akcji będą mniejsze od ich wartości początkowej, wtedy produkt zostanie przedłużony o kolejny rok. W drugim roku trwania inwestycji Klient ma możliwość otrzymania dwukrotności kuponu, jeżeli w dniu kolejnej obserwacji tj. 11 marca 2015 r. poziom cen akcji każdej spółki będzie większy lub równy od ich wartości początkowej. W przeciwnym razie okres ochrony zostaje przedłużony o kolejne 12 miesięcy. Produkt zakończy się maksymalnie po trzech latach wypłatą trzykrotnej wartości kuponu, jeżeli w dniu ostatniej obserwacji tj. 11 marca 2016 r. poziom cen akcji każdej spółki będzie większy lub równy od ich wartości początkowej. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony Klient otrzymuje 100% zainwestowanej składki bez osiągnięcia zysku z inwestycji.

Możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu z db Gwarancja – Niemieckie TRIO zakłada wypłatę kuponów z przedziału 7- 9 proc. (co stanowić może nawet równowartość oprocentowania lokaty bankowej o stawce ok. 11,11 proc. w skali roku) zarówno w okresie wzrostów jak i stagnacji na wybranych akcjach.

Opłata subskrypcyjna wynosi 1,5 proc. wpłacanej składki. Minimalna wpłata to 2 000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji pobrana zostanie opłata likwidacyjna, której wysokość uzależniona jest od liczby dni pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Ze względu na charakter produktu, zwrot z inwestycji zwolniony jest z podatku od zysków kapitałowych. Forma grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie w losowych sytuacjach umożliwia wypłacenie uposażonym świadczenia bez podatku od spadków i darowizn.

db Gwarancja – Niemieckie TRIO to produkt przygotowany z myślą o Klientach, którzy z jednej strony chcą chronić zainwestowany kapitał, ale równocześnie oczekują od inwestycji możliwości wypracowania potencjalnego zysku wyższego niż oprocentowanie depozytów bankowych.