Dariusz Żurakowski: Informacje i narzędzia to nie wszystko

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

140311.bgz.400x219Wypowiedź dla aleBank.pl: Dariusz Żurakowski, dyrektor Departamentu Business Intelligence, Bank BGŻ

Dariusz Żurakowski: Najważniejsza jest pewna równowaga pomiędzy tym, co dają nam narzędzia, a tym, co wnoszą ludzie. Same narzędzia, dane bez czynnika ludzkiego niewiele mogą przynieść. Podobnie ludzie, którzy nie mają odpowiednich narzędzi są w pewnym sensie bezbronni albo bezwiedni w tym, co robią z klientem. Bank BGŻ jest bankiem lokalnych społeczności i jako taki całą swoją strategię opiera na bezpośrednim kontakcie, znajomości doradcy w lokalnym środowisku. To jest ważny element. Doradca, oprócz tego, że jest wyposażony w pewne narzędzia, które pozwalają mu lepiej znać klienta, za ich pomocą dostaje informacje o kliencie, po prostu zna klienta. To często jest jego sąsiad, znajomy – wtedy relacje są pełniejsze. Z drugiej strony klient przychodzi do doradcy nie dlatego, że jest to najlepsza oferta, najtańsza – oczywiście mamy nadzieję, że jest najlepsza – ale dlatego, że ma zaufanie, bo to jest jego sąsiad, znajomy i ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Dariusz Żurakowski: Informacje i narzędzia to nie wszystko”