Dane o PKB za III kw. powstrzymają RPP przed podwyżką stóp procentowych?

Dane o PKB za III kw. powstrzymają RPP przed podwyżką stóp procentowych?
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na środowym posiedzeniu RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian, prognozują ekonomiści Citi Handlowy.

„Ostatnie wypowiedzi i komunikaty większości członków RPP dają jasno do zrozumienia, że intencją Rady jest kontynuacja strategii wyczekiwania (wait and see) i podejmowanie decyzji na podstawie stopniowo napływających danych. Ponadto, można przypuszczać, że gołębie nastawienie członków RPP wzmacniają dane o strukturze PKB za III kwartał, wskazujące na mocne hamowanie popytu konsumpcyjnego i inwestycji. Nasz bazowy scenariusz zakłada utrzymanie się stóp procentowych na poziomie 6,75% do końca 2023 roku, a na pierwsze obniżki stóp procentowych naszym zdaniem Rada może zdecydować się najwcześniej w 2024 roku” – czytamy w „CitiWeekly”.

Wyraźne spadki konsumpcji oraz inwestycji

Bank ocenia, że struktura PKB w III kw. nie wskazuje na to, że polska gospodarka jest w fazie łagodnego spowolnienia.

Czytaj także: RPP w grudniu nie wznowi podwyżek stóp procentowych?

„Przede wszystkim w III kw. odnotowano wyraźne spadki konsumpcji oraz inwestycji. Po drugie, jedynym liczącym się czynnikiem, który podbijał dynamikę PKB był dalszy wzrost zapasów, a więc kategorii, która więcej mówi o zmianach zachodzących w łańcuchach dostaw niż o zmianach popytu. Patrząc na te wskaźniki obecne spowolnienie trudno nazwać miękkim lądowaniem” – czytamy dalej.

Inflacja bazowa nadal przyspiesza

Ekonomiści zaznaczają, że inflacja bazowa nadal przyspiesza, a konsumencka nie osiągnęła szczytu i jej szczyt szacowany na luty sięgający – ich zdaniem – ok. 21%.

„W sumie obraz polskiej gospodarki się nie zmienia. Jest ona w fazie hamowania/recesji, a inflacja jest wciąż w trendzie wzrostowym. Punkt zwrotny się zbliża i w przypadku obu wskaźników przypadnie zapewne na początek 2023 roku, jednak powrót do „normalności” zajmie jeszcze dużo czasu” – podsumowano.

Cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., a następnie podwyższała je przez 10 kolejnych miesięcy, do września br. Łącznie podstawowa stopa referencyjna wzrosła w tym okresie z 0,1% do 6,75%. W październiku i listopadzie RPP zdecydowała o pozostawieniu poziomu stóp procentowych bez zmian.

Czytaj także: Inflacja spadła w listopadzie do 17,4 proc.; koniec z podwyżkami stóp procentowych?

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 17,4% w ujęciu rocznym w listopadzie 2022 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7%. Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł o 3,6% r/r w III kw. 2022 r. wobec 5,8% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. W III kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zwiększył się realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,5%.

Źródło: ISBnews