Dalszy wzrost potencjału bankowości elektronicznej i segmentu płatności natychmiastowych; raport NetB@nk za IV kwartał 2021 roku

Dalszy wzrost potencjału bankowości elektronicznej i segmentu płatności natychmiastowych; raport NetB@nk za IV kwartał 2021 roku
Źródłó: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Popularność bankowości internetowej w Polsce ciągle rośnie. Banki zdecydowanie poszerzają zakres swoich usług. Udostępniają swoim klientom coraz nowsze systemy bankowości internetowej, wprowadzają udogodnienia, czyniąc swoją ofertę znacznie atrakcyjniejszą. Niewątpliwy wpływ na postępującą cyfryzację usług bankowych miała pandemia Covid-19. W czwartym kwartale 2021 roku stale wzrastała aktywność klientów banków w zdalnych kanałach dostępu, a największe zmiany odnotowano w obszarze bankowości mobilnej i segmencie płatności natychmiastowych – wynika z raportu Związku Banków Polskich „NetB@nk – bankowość internetowa i mobilna, płatności bezgotówkowe.”

Nieustannie wzrasta liczba umów klientów indywidualnych umożliwiających dostęp do bankowości elektronicznej. Na koniec IV kwartału 2021 zanotowano 39,4 mln takich umów, co oznacza wzrost o 8,2% w stosunku do tego kwartału w 2020 roku.

Stale rośnie także liczba klientów aktywnie korzystających z e-bankowości. Obecnie jest już ponad 21 milionów klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do serwisów transakcyjnych za pomocą komputera, to o więcej 1,6% niż w III kwartale 2021.

Prawie 10 mln klientów korzysta jedynie z aplikacji mobilnych

Największe zmiany ponownie można zaobserwować w segmencie bankowości mobilnej. Dynamiczny wzrost odnotowano w przypadku liczby użytkowników korzystających z aplikacji bankowych. W IV kwartale 2021 roku o 4,22% wzrosła liczba aktywnych użytkowników aplikacji bankowych. Obecnie jest ich 16,5 miliona, czyli prawie 17% więcej niż w tym okresie rok wcześniej.

Banki uatrakcyjniają swoje aplikacje mobilne o usługi dodatkowe, do których klient nie ma dostępu w bankowości internetowej

Co istotne, największą procentową zmianą, jaką można zaobserwować, jest wzrost o 7% liczby aktywnych klientów korzystających jedynie z aplikacji mobilnych. Na koniec IV kwartału było ich niemalże 10 mln. Oznacza to, że 59% użytkowników stanowią osoby, które zarządzają swoimi finansami jedynie za pomocą aplikacji mobilnych.

Czytaj także: Rośnie wykorzystanie kanałów bankowości mobilnej; raport NetB@nk za III kwartał 2021 roku

Ponad  3 miliony klientów e-bankowości z sektora MSP

Dynamiczne zmiany dotyczą także sektora MSP. Liczba klientów małych i średnich przedsiębiorstw posiadających dostęp do bankowości internetowej wynosi już ponad 3 miliony, czyli o ponad 5,5% więcej niż ubiegłym kwartale.

Spośród klientów MSP prawie 2,4 miliona klientów aktywnie korzysta z bankowości elektronicznej. Oznacza to wzrost o ponad 3% w stosunku do III kwartału 2021, natomiast niemalże 15% w odniesieniu do tego samego kwartału rok wcześniej.

Dynamiczny wzrost transakcji Express Elixir

Według danych z raportu za IV kwartał 2021 roku wzrosła również liczba i wartość transakcji bezgotówkowych w systemach Krajowej Izby Rozliczeniowej. Największą dynamikę zmian zaobserwowano w systemie Express Elixir. Liczba transakcji wzrosła o 19% a ich wartość niemalże o 13% w stosunku do ubiegłego kwartału. Natomiast roczny wzrost obrotów wyniósł aż 106%.

Dynamiczne zmiany dotyczą także systemu Euro Elixir, realizującego przelewy w europejskiej walucie. W skali IV kwartału 2021 roku nastąpił wzrost liczby komunikatów o ponad 13,5% a wartości realizowanych płatności zwiększyła się o ponad 31,5%.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Raport NetB@nk | Elektroniczne kanały dostępu popularne jak nigdy

Polacy docenili korzyści aplikacji mobilnych

– Po raz kolejny obserwujemy duży wzrost w segmencie mobile only. Wyniki z IV kwartału 2021 potwierdzają stały wzrost zainteresowania Polaków aplikacjami mobilnymi do zarządzania swoimi finansami. Obecnie jest już prawie 10 milionów takich użytkowników.

Tendencja ta nie słabnie, wpływ na to ma nie tylko pandemia COVID-19, ale także fakt, że banki uatrakcyjniają swoje aplikacje mobilne o usługi dodatkowe, do których klient nie ma dostępu w bankowości internetowej – powiedział Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Zarządu Związku Banków Polskich.

Pełna wersja Raportu „NetB@ank” dostępna na stronie www Związku Banków Polskich


Raport NetB@nk to cykliczna publikacja przygotowywana przez Związek Banków Polskich od 2010 roku. Pokazuje ona zmiany i rozwój w obszarze cyfrowych produktów bankowych, z uwzględnieniem statystyk dotyczących liczby użytkowników bankowych aplikacji mobilnych, sektora MŚP i korzystania z innych rozwiązań bankowości cyfrowej.

Archiwalne raporty znajdują się na stronie www.zbp.pl >>>

Źródło: aleBank.pl