Czyste Powietrze: rusza pilotaż programu; ile pieniędzy i na co można otrzymać?

Czyste Powietrze: rusza pilotaż programu; ile pieniędzy i na co można otrzymać?
Fot. stock.adobe.com/Peter Brewer
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchamia w piątek, 16 kwietnia, pilotaż programu "Czyste powietrze" dla budynków wielorodzinnych w gminie Pszczyna w województwie śląskim. Testowane będzie rozwiązanie pozwalające uzyskać celowe dofinansowanie na wymianę ogrzewania i termomodernizację przez wspólnoty mieszkańców od 3 do 20 lokali.

„Dzięki temu, że budynki wielorodzinne zostaną objęte dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można się spodziewać znaczącej poprawy jakości powietrza w Pszczynie, która jest na liście 261 polskich miast, które mają permanentne przekroczenia norm czystego powietrza” – powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podczas briefingu prasowego.

Czytaj także: Banki udzielą około 40 mld złotych kredytów uczestnikom programu Czyste Powietrze >>>

Z informacji przekazanych przez władze samorządowe wynika, że już ok. 180 wielorodzinnych budynków zostało zgłoszonych do projektu zmiany ogrzewania.

Podstawowy poziom dofinansowania

„W podstawowym poziomie dofinansowania – obejmującym wnioskodawców z dochodami do 100 000 zł rocznie – będzie można otrzymać od 30% do nawet 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia, maksymalnie do:

– 25 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji obejmującej swoim zakresem wymianę stolarki okiennej/drzwiowej lub montaż wentylacji;

– do 18 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone z zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażem wentylacji;

– do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Podwyższony poziom dofinansowania

W podwyższonym poziomie dofinansowania – dla gospodarstw domowych wieloosobowych z przeciętnym miesięcznym dochodem na jednego członka nie przekraczającym kwoty 1 400 zł/os., a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 1 960 zł – będą to odpowiednio dla zakresów przeprowadzonych prac opisanych powyżej bezzwrotne dotacje w wysokości do: 33, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych możliwe będzie sfinansowanie przedsięwzięcia do 70% kosztów kwalifikowanych, w przedziale 40-290 tys. zł, w zależności od: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej. Najwyżej premiowane są przedsięwzięcia obejmujące swoim zakresem montaż urządzeń OZE, czyli zastosowanie pompy ciepła wraz z ociepleniem ścian budynku.

Czytaj także: Czyste Powietrze: ścieżka bankowa w programie coraz bliżej; podpisano umowy o współpracy z pierwszymi 7 bankami >>>

„Jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30% – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa będzie tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji. Po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie będą mogły być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego” – czytamy dalej.

Czytaj także: Program Czyste Powietrze: od połowy roku kredyty z dotacjami dostępne dla klientów Zrzeszenia BPS >>>

Za nabór prowadzony w trybie ciągłym odpowiedzialny będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pszczyński pilotaż startuje 16 kwietnia 2021 r. i przewiduje dodatkowe 70 tys. zł dotacji dla gminy na działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców. Żeby z tego skorzystać, potrzebny będzie odpowiedni wniosek gminy i spełnienie dwóch warunków – zobowiązanie Pszczyny do współfinansowania przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze” i w ramach pilotażu, z wykorzystaniem innych środków publicznych w okresie realizacji tego pilotażu, a także wyłączenie ze współfinansowania środkami gminnymi kotłów na paliwa stałe z wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet o podwyższonym standardzie. Pilotaż będzie realizowany ze środków NFOŚiGW, w latach 2021-2024, ale umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.

Źródło: ISBnews