Czyste Powietrze: nowela dotycząca termomodernizacji trafi do podpisu prezydenta

Czyste Powietrze: nowela dotycząca termomodernizacji trafi do podpisu prezydenta
Fot. stock.adobe.com/Alberto Masnovo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm przyjął wczoraj jedną z poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowela ma poprawić działanie programów antysmogowych Czyste Powietrze i Stop Smog i rozszerzyć możliwości wnioskowania przez samorządy o środki z tych programów. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

Spośród trzech poprawek Senatu o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym, Sejm odrzucił dwie, a przyjął jedną.

Co zakłada nowela?

Nowelizacja zakłada zmniejszenie z 2% do 1% lub 20 budynków minimalnej liczby budynków jednorodzinnych, która umożliwi samorządom wnioskowanie środki z programu, a także zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych gminy.

Na co będzie można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie można otrzymać także m.in. na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego.

Powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji

Nowelizacja zakłada powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji przy Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego mają być udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne. Środki na ten cel mają pochodzić z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW).

Utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Planowane jest także utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, służącej do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków. Dla samorządów ma to być ogólnodostępne narzędzie inwentaryzacji budynków, ma mieć formę systemu informatycznego.

Czytaj także: Czyste Powietrze: ruszył nabór wniosków w drugiej części programu dla osób o niskich dochodach, dotacje nawet do 37 tys. zł >>>

Z przyjętych szacunków wynika, że z kredytów bankowych z dopłatą NFOŚiGW rocznie zostanie zmodernizowanych ok. 55 tys. budynków jednorodzinnych.

Źródło: ISBnews