Czyste Powietrze na bank!

Czyste Powietrze na bank!
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Problem ochrony środowiska jest bliski nie tylko osobom fizycznym i władzom publicznym, ale również bankom. Przejawem dbałości banków o czyste środowisko jest między innymi angażowanie się w programy publiczne, które stymulują osiąganie tego celu, tak jak Pogram Czyste Powietrze - czytamy w informacji zamieszczonej na stronach Związku Banków Polskich.

Udział banków komercyjnych we wdrażaniu Programu Czyste Powietrze jest konsekwencją decyzji polskiego rządu oraz porozumienia zawartego przez Związek Banków Polskich z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwietniu 2020 r. 

Możliwe jest ubieganie się o dotację i kredyt w jednym okienku bankowym, co istotnie wpływa na zwiększenie  fizycznej dostępności do oferty

Celem porozumienia było zwiększenie dostępności do finansowania kredytem bankowym przedsięwzięć proekologicznych podejmowanych przez właścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych. W wyniku wspólnych prac pomiędzy sektorem bankowym, a NFOŚiGW wypracowano nowy model finansowania modernizacji budynków mieszkalnych, który zakłada montaż kredytów ze środków własnych banków oraz dotacji ze środków NFOŚiGW.

Dzięki temu możliwe jest ubieganie się o dotację i kredyt w jednym okienku bankowym, co istotnie wpływa na zwiększenie  fizycznej dostępności do oferty.

Czytaj także: Czyste Powietrze: do programu dołącza BGK z gwarancjami do 80 proc. kredytu

Mając na uwadze konieczność zwiększania dostępności ekonomicznej i zamiar dotarcia z ofertą dotacji i kredytów do osób o niskich dochodach, które posiadają ograniczoną zdolność kredytową, do modelu dołączono gwarancje jako zabezpieczenie kredytu.

Gwarancje finansowane będą z najnowszego funduszu: Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, który został utworzony na wniosek środowiska bankowego, a obsługiwany będzie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja ekologiczna stanie się tym samym nowym narzędziem polskiego porządku prawnego i rynku finansowego.

Udział banków we wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” to pionierskie przedsięwzięcie w takim ujęciu

Dzięki zabezpieczeniu kredytów gwarancjami, banki zobowiązały się przenieść korzyści na kredytobiorców poprzez np.: udostępnienie wyższej kwoty kredytu, wydłużenie okresu kredytowania lub zaoferowanie korzystniejszych niż standardowe warunków cenowych kredytu.

Udział banków we wdrażaniu programu „Czyste Powietrze” to pionierskie przedsięwzięcie w takim ujęciu. Po raz pierwszy powstał program publiczny, który łączy ofertę kredytów dla osób fizycznych z dotacjami ze środków publicznych i proekologicznym zabezpieczeniem ze środków publicznych na masową skalę.

Zaangażowanie banków jest dowodem na społeczną odpowiedzialność sektora bankowego, który uwzględnia cele społeczne i ochrony środowiska w realizacji swoich strategii biznesowych. Działania te wpisują się także w praktyczne wdrożenie przez polskie banki Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce.

Czytaj także: Banki udzielą około 40 mld złotych kredytów uczestnikom programu Czyste Powietrze

Wśród banków, których udział został już zaakceptowany przez NFOŚiGW w programie znalazły się: Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Umowę dotyczącą udzielania kredytów z gwarancją BGK podpisały już w czerwcu: Alior Bank SA oraz Bank BOŚ SA. Kolejne banki ogłosiły zamiar przystąpienia w najbliższych dniach.

Po raz pierwszy powstał program publiczny, który łączy ofertę kredytów dla osób fizycznych z dotacjami ze środków publicznych i proekologicznym zabezpieczeniem ze środków publicznych na masową skalę

Pierwsze banki planują uruchomienie akcji kredytowej w pierwszej połowie lipca br. Termin udostępnienia możliwości korzystania z kredytów z gwarancjami zależy od decyzji banku kredytującego.

Czytaj także: U progu zielonej rewolucji: jakie perspektywy ma przed sobą sektor OZE w Polsce? Raport Banku Pekao

Źródło: aleBank.pl